Seminarium om kompetensförsörjning – lyssna i efterhand

Författare:

|

Datum:

|

Vad behöver dataskyddsexperter kunna och vem bär ansvaret för utbildning och återväxt? Vad händer vid högskolorna? Hur ser arbetsmarknaden ut idag och på sikt och hur ser löneutvecklingen ut? Det var några av de frågor vi tog upp vid vårt seminarium om kompetensförsörjning i februari.

Att DPO:er är efterfrågade kan knappast ha undgått någon. Nyhetsbyrån Reuters uppger att antalet utannonserade jobb har ökat med 700% på 18 månader. Globalt ska lönerna ha ökat med i genomsnitt 4 000 USD sedan 2015. Enligt Zarina Virsholm vid Sharp Recruitment, en av talarna för dagen, är det inte ovanligt med ingångslöner på över 30 000 kronor och uppemot 80 000 kronor efter fem år i yrket i Sverige. Hon efterfrågar bl a mer samverkan mellan högskolor och näringslivet.

Caroline Olstedt Carlström, partner vid Lindahl och rådgivare åt Klarna, UC och Nasdaq samt ordförande för Forum för dataskydd, pekade på behovet av kunskaper inom inte bara juridik utan även inom exempelvis projektledning, management, kommunikation och teknik.

Cecilia Magnusson Sjöberg instämde i vikten av förståelse för såväl juridik som teknik, och behovet av att förena juridik och teknik ur ett verksamhetsperspektiv. Studenter är intresserade – det står exempelvis många i kö för att få gå specialkursen i IT-rätt. En helt ny specialkurs i cyberlaw tillkommer 2019.

Tobias Pulls, lektor i datavetenskap vid Karlstad universitet, berättade om en helt ny distanskurs i inbyggd integritet. Kursen innehåller bl a moment som integritetsskyddande teknologier och design för integritetsskydd. Som exempel tog han upp en lösning som gör det möjligt för användaren att styrka att personen är äldre än ett visst antal år utan att ange identitet eller exakt ålder.

Vi skrev nyligen om den GDPR-guide för småföretagare Datainspektionen tagit fram. Företrädare för Datainspektionen var på plats för att berätta om guiden och för att delta i paneldiskussionen. De bekräftade bl a att i stort sett samtliga kurser myndigheten anordnar framöver är fullbokade. Om de nya resurser Datainspektionen väntas få kommer investeras i nya satsningar på utbildning återstår att se.

Medlemmar kan lyssna på hela seminariet i efterhand och ta del av vår presentation under ”medlemssidor”.