3 March, 2022 09:00 - 10:15  Teams

Webbinar om offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och GDPR.

Välkommen till ett webbinar där vi tittar närmare på samspelet mellan offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och GDPR.

Datum och tid: Torsdagen den 3 mars kl 09:00-10:15
Plats: Digitalt (Teams) Observera att du får din länk i orderbekräftelsen

KÖP DIN BILJETT HÄR

Forum för Dataskydd och region Norr anordnar ett digitalt webbinar om samspelet mellan GDPR och det regelverk i form av bl.a. arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen som myndigheter och offentligt ägda bolag har att följa. Eric Lindström, kommunjurist och dataskyddsombud i Umeå kommun håller en presentation och leder mötet.

Personuppgiftsbehandlingar förekommer överallt hos myndigheter och kommunalt/statligt ägda bolag vilket gör att man dagligdags måste ta GDPR i beaktande i många olika situationer. I vissa fall tycks dock GDPR och annan lagstiftning komma i ”konflikt” med varandra. T.ex. säger GDPR att personuppgifter ska raderas eller anonymiseras efter ändamålet är uppfyllt medan arkivlagen säger att allmänna handlingar ska sparas i arkiv. Under en timme tar vi en närmare titt på hur bl.a. arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen förhåller sig till och interagerar med GDPR i olika situationer.

Om webbinaret

Webbinaret arrangeras i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten. Normalt introduceras ämnet av en gäst, någon hos region Norr eller medarrangören.

Frågor

Vid frågor om webbinariet kontakta Mattias Gotthold: mattias.gotthold@dpforum.se

Vid frågor i övrigt kontakta forumet per info@dpforum.se

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart