23 April, 2021 09:00 - 10:30  Webbinarium

Varmt välkommen till webbinarium

Rundabordssamtal om välfärdsteknik inom vård och socialtjänst

Forum för Dataskydd och region Nord anordnar nu ett digitalt rundabordssamtal om välfärdsteknik inom vård och socialtjänst.

Datum: Fredag 23 april
Tid: 09.00-10.30

Inbjuden gäst att prata om frågan är Forumets vice ordförande Karl-Fredrik Björklund som till vardags är advokat och partner vid Wikström & Partners Advokatbyrå. Förutsättningarna att använda digitala verktyg inom vårdsektorn är en omdiskuterad fråga och har varit föremål för tillsynsbeslut inom ramen för bland annat det så kallade Gnosjö-beslutet, där socialtjänsten i kommunen hade kamerabevakat en boende på ett LSS-boende i hens sovrum.

Mer om gästen

Karl-Fredrik Björklund är advokat och delägare vid Wikström & Partners Advokatbyrå och dataskyddsexpert med nästan 20 års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud/dataskyddsombud samt föreläsa rörande dataskyddsfrågor, dåvarande personuppgiftslagen, numera GDPR, och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik är dataskyddsombud och rådgivare för flera stora organisationer inklusive myndigheter. Han har medverkat som kursledare vid IMY:s utbildningar rörande dataskydd och är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som arbetar ideellt med kompetensutveckling av dataskyddsombud.

Besök Karl-Fredrik Björklunds Linkedin Här 

Om rundabordssamtal

Rundabordssamtalen syftar till att deltagarna ska komma närmare varandra och få möjlighet att diskutera förvalda ämnen utifrån sina frågeställningar på ett mer interaktivt sätt än vid seminarier. Normalt introduceras ämnet av en gäst, någon hos region Nord eller medarrangören. Alla som deltar förväntas presentera sig och i övrigt delta utifrån sina förutsättningar. Utifrån detta är antalet som har möjlighet att delta begränsat.

Vi  bjuder därav in 12 stycken medlemmar och det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig senast tisdag den 20 aprilinfo@dpforum.se Märk ämnesraden med “Rundabordssamtal”. Därefter kommer du få en inbjudan till webbinariumet. Den plattform som kommer användas för eventet är Teams.

Rundabordssamtalet sker i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten.

Om Region Nord

Region Nord är Forum för Dataskydds nyaste region och hoppas på att kunna bidra till utvecklingen av best practice inom dataskyddsområdet. Regionen avser främst att anordna rundabordssamtal där deltagarna kan komma närmare varandra och ta del av den fantastiska erfarenhet som finns inom forumet i samtalsform, men även arrangera seminarier. Regionen leds idag av:

Ordförande: Maria Leijon
Vice ordförande: Mattias Gotthold
Ledamot: Kerstin Nedergård

Frågor

Vid frågor om rundabordssamtalet kontakta Mattias Gotthold: mattias.gotthold@dpforum.se

Vid frågor i övrigt kontakta forumet per info@dpforum.se

Varmt välkommen!

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart