19 October, 2021 09:00 - 10:30

Tredjeland och risk? TIA? Vad får du egentligen för en TIA?

Varmt välkommen till ett spännande webbinarium tisdagen den 19 oktober där vi tittar på frågan om riskanalyser och tredjelandsöverföringar.

Forum för Dataskydd och region Norr anordnar nu ett digitalt rundabordssamtal om tredjelandsöverföringar och s.k. transfer impact assessments (“TIA”). I trådarna håller Mattias Gotthold som är vice-ordförande i Forum för Dataskydd.

Vi bjuder in 10 stycken medlemmar och det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig senast fredagen den 15 oktoberinfo@dpforum.se Märk ämnesraden med “Rundabordssamtal”. Därefter kommer du få en inbjudan till webbinariet, senast dagen innan eventet. Den plattform som kommer användas för eventet är Teams.

Datum: tisdagen den 19 oktober
Tid: 09:00-10:30

Om Mattias

Mattias Gotthold driver idag konsultfirman Data Law Center och är dataskyddsombud vid Luleå kommunkoncern. Han har tidigare arbetat på affärsjuridisk advokatbyrå och vid statliga myndigheter.

Data Law Center (“DLC”) är juridisk konsultfirma som är specialiserad på lagstiftning kopplat till digitalisering, såsom dataskydd/GDPR, informationssäkerhetskrav (NIS, PDL, säkerhetsskydd) och myndighetslagstiftning. Som senior rättslig rådgivare hjälper Mattias bolag och myndigheter inom DLC:s specialistområden. Han håller även utbildningar och seminarier inom områdena.

Som dataskyddsombud åt Luleå kommunkoncern agerar Mattias stödjande, rådgivande och kontrollerande i förhållande till GDPR och därtill anknytande regelverk. Som dataskyddsombud har Mattias etablerat en dataskyddskultur inom kommunen och utvecklat arbetsprocesser utifrån best practice anpassat till offentlig sektors utmaningar.

 

Om rundabordssamtal
Rundabordssamtalen syftar till att deltagarna ska komma närmare varandra och få möjlighet att diskutera förvalda ämnen utifrån sina frågeställningar på ett mer interaktivt sätt än vid seminarier. Rundabordsamtalen arrangeras i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten. Normalt introduceras ämnet av en gäst, någon hos region Norr eller medarrangören. Alla som deltar förväntas presentera sig och i övrigt delta utifrån sina förutsättningar.

Frågor

Vid frågor om rundabordssamtalet kontakta Mattias Gotthold: mattias.gotthold@dpforum.se

Vid frågor i övrigt kontakta forumet per info@dpforum.se

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart