17 June, 2021 15:00 - 18:00

Välkommen på fullmatat Webbinarium

Varmt välkommen Torsdag den 17 juni 2021 kl. 15:00-18:00 då Forum för Dataskydd bjuder in till ett fullmatat webbinarium!

De senaste dagarna har varit några av de mest spännande sedan 25 maj 2018 för oss som arbetar med dataskydd.

Torsdag 17 juni 2021 kl. 15-18 anordnar Forum för Dataskydd ett webbinarium om

• EU-kommissionens uppdaterade standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar
• EU-kommissionens nya mall för biträdesavtal
• IMYs beslut om 1177
• EDPBs uppdaterade ”Schrems-rekommendationer” (om dessa hinner publiceras)

EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler
Den 4 juni publicerade EU-kommissionen sina nya och moderniserade standardavtalsklausuler, dels för överföring av personuppgifter utanför EU/EES (SCC), dels en helt ny mall för personuppgiftsbiträdesavtal (DPA).

Det har länge diskuterats att standardavtalsklausulerna för tredjelandsöverföringar skulle behöva moderniseras och anpassas till GDPR. Schrems II-domen som meddelades förra sommaren fick EU-kommissionen att prioritera arbetet, men trots det tog det nästan 11 månader innan de blev färdiga. Blev de nya SCC bättre än de från 2010? Hjälper de oss med tredjelandsöverföringarna utifrån ett ”Schrems-perspektiv”? Vilken inverkan kommer det nya personuppgiftsbiträdesavtalet ha i avtalsförhandlingar mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden?

Alisa Vekeman, Policy officer on international data flows and protection från EU-kommissionen kommer vara keynote och ta en Q&A!  Alisa Vekemans presentation kommer att hållas på engelska, medan resten av programmet blir på svenska.

Säde Kanervisto och Ina Laurell från Cirio Advokatbyrå ger oss en generell översikt av hur de nya dokumenten är tänkta att fungera och vilka viktiga nyheter man behöver uppmärksamma inför arbetet med att byta ut de äldre SCC mot de nya i befintliga personuppgiftsbiträdesavtal.

IMY:s beslut om 1177
2019 rapporterade media att inspelade samtal till vårdrådgivningsnumret 1177 legat tillgängligt utan lösenord på en webbserver under lång tid. Vi är många som har sett fram emot IMYs beslut i de sammanlagt sex tillsynsärenden som inleddes. Vilka organisationer bär huvudansvar för att lagringsmediet felkonfigurerades och orsakade den allvarliga incidenten? Hur långt sträcker sig personuppgiftsbiträdets ansvar? Hur långt sträcker sig den personuppgiftsansvariges skyldighet att ha kontroll på vad biträdet gör och inte gör? Hur har IMY resonerat kring utdömda sanktionsavgifter?

Magnus Bergström, it- och informationssäkerhetsspecialist på IMY, berättar om besluten som IMY meddelade den 7 juni.

Uppdaterade rekommendationer från EDPB
I höstas publicerade EDPB rekommendationer för hur vi ska bedöma de legala möjligheterna att överföra personuppgifter utanför EU/EES, med anledning av EU-domstolens dom i det s.k. Schrems 2-målet från juli 2020. Det kommer sannolikt en uppdaterad version av dessa rekommendationer under vecka 24. Om det blir så, kommer vi att uppmärksamma detta också under Webbinariumet.

Moderator: Caroline Olstedt Carlström från Cirio Advokatbyrå och Forum för Dataskydd lotsar oss genom alla dessa högaktuella ämnen!

Chattmaster: Karl-Fredrik Björklund från Wikström & Partners Advokatbyrå och Forum för Dataskydd svarar på era frågor i chatten.

I en avslutande expertpanel deltar även:
Lotta Kavtaradze, Privacy Advisor på Telenor AB, som har närmare 30 års erfarenhet av dataskyddsarbete i olika roller och som är initiativtagare till detta webbinarium (Ordförande för Forum för Dataskydds Region Stockholm) och Linn Alfredsson, Head of Legal Sweden, Microsoft.

Datum: torsdag den 17 juni
Tid: 15:00-18:00

Uppkopplingslänk skickas ut samma dag.

Kostnad:
Medlem i Forum för Dataskydd: 0 kr

Icke medlem: 300 kr

No-show debiteras: 300 kr

Biljettkassan stänger onsdag den 16 juni kl.23.45 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart