20 June, 2022 16:00 - 19:00  Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33, Stockholm

Sommarmingel på Hellström Advokatbyrå

Nu bjuder vi in till ett semidigitalt sommarmingel om “Yttrandefrihet och integritetsskydd – två oförenliga storheter?“

KÖP DIN BILJETT HÄR 

Under kvällen får vi lyssna på våra gästföreläsare Martin Brinnen, senior specialist på advokatfirman Kahn Pedersen,  Anna Fernqvist Svensson, partner på Hellström Advokatbyrå och Adina Schildt Gillion, jurist vid Cirio Advokatbyrå samt Institutet för Juridik och Internet. 

Martin Brinnen är senior specialist på advokatfirman Kahn Pedersen och kommer berätta om databaser med utgivningsbevis som enligt yttrandefrihetsgrundlagen inte omfattas av integritetsskyddet i GDPR. Regeringen har för andra gången föreslagit begränsningar i grundlagsskyddet avseende databaser med brottsuppgifter som tillhandahålls på ett visst sätt. Martin kommer att redogöra för förslaget, dess konsekvenser och hur man bör resonera kring uppgifter som hämtas från sådana databaser.

Anna Fernqvist Svensson är partner på Hellström Advokatbyrå och är specialiserad inom frågor som rör GDPR och leder advokatbyråns dataskyddsgrupp. Anna kommer under kvällen att berätta mer om en casestudie som är kopplad till frågan om utgivningsbevis men även frågan som inspektionen IMY har inlett rörande företag med utgivningsbevis.

Adina Schildt Gillion är jurist vid Cirio Advokatbyrå samt Institutet för Juridik och Internet (IJI) där hon arbetar med frågor som rör yttrandefriheten och personlig integritet med särskilt fokus på dataskydd. Inom IJI arbetar Adina med att utbilda och uttala sig kring frågor som rör hat, hot och kränkningar på internet. Adina har även författat en rapport, Juridiken bakom sharenting – Barns rättigheter när vårdnadshavare publicerar bilder eller annan information om sitt barn på internet, inom ramen för ett samarbete mellan IJI och Statens Medieråd. Nu växer den generation upp vars barndom finns dokumenterad steg för steg på internet. Har vi i Sverige idag ett tillräckligt skydd för barns personliga integritet? Hur stor är kunskapen bland föräldrar avseende vad man får och inte får göra när det kommer till att publicera information om sina barn? Under kvällen kommer hon att berätta mer om det högaktuella ämnet sharenting. 

Datum: Måndag den 20 juni. 

Tid för dig som deltar fysiskt på plats: Kl. 16:00-19:00. Vi startar med registrering och mingel. 

Tid för dig som deltar digitalt: Kl. 16:30-19:00. Länken får du i din orderbekräftelse. 

Fysisk plats: Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33, Stockholm. 

Digital plats: Teams. 

Under kvällen kommer vi bjuda på snittar och något gott att dricka. För vegetariskt/veganskt alternativ maila till info@dpforum.se.

Antalet fysiska platser är begränsade, vänligen boka din fysiska biljett senast måndag den 13 juni. Kostnadsfritt för medlemmar och 300 SEK ex. moms för icke-medlemmar. Om du behöver avboka din fysiska plats, vänligen kontakta info@dpforum.se senast den 15 juni. Eftersom vi är en ideell förening behöver vi debitera dig en No Show-avgift på 300 SEK vid utebliven avbokning. 

Stort tack till vår sponsor Hellström Advokatbyrå som sponsrar för kvällens förtäring och lokal. 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart