13 June, 2019 16:00 - 19:00  Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Dataskydd och antikorruption – Stockholm 13 juni (Fullsatt)

Välkommen till Forum för dataskydds årliga sommarmingel, som i år går av stapeln hos Mannheimer Swartling i Stockholm.

Årets tema är dataskydd och antikorruptionsarbete – hur ska företagens behov av att göra bakgrundskontroller vägas mot de integritetsrisker som uppstår vid insamling av exempelvis uppgifter om lagöverträdelser? Vi arrangerar i samarbete med Institutet mot mutor och Mannheimer Swartling ett seminarium där vi diskuterar rättsläget och tänkbara lösningar. Vi tar bl a upp företagens behov, Datainspektionens föreskrifter på området samt praktiska frågor kring insamling av uppgifter genom visselblåsarsystem.

Passa också på att höra Sören Öman, dataskyddsexpert och ordförande i Arbetsdomstolen, berätta om hans arbete med kommentaren till dataskyddsförordningen.

Talare:

Erica Wiking Häger, partner, Mannheimer Swartling
Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet mot mutor
Karin Henriksson, medgrundare och senior advisor, WhistleB
Sören Öman, dataskyddsexpert och ordförande i Arbetsdomstolen

Fler talare tillkommer.

När: 13 juni, 16:00-19:00
Var: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart