16 June, 2020 16:00 - 17:00  Webbinarium

Tillsyn och beslut under GDPR

Vi har nu levt två år med GDPR. Efter en inledande fas då företag har lagt stora resurser på att kartlägga sina person- uppgiftsbehandlingar och anpassa verksamheten till de nya reglerna, ser vi nu ett ökat fokus på tillsyn och beslut. Såväl Datainspektionen som övriga nationella dataskyddsmyndigheter bedriver ett omfattande tillsynsarbete, som i vissa fall har lett fram till beslut om administrativa sanktionsavgifter. Enligt Datainspektionens årsrapporter för 2018 och 2019 inleddes totalt omkring 160 tillsynsärenden. I fem ärenden har beslut om administrativa sanktionsavgifter meddelats.

 • Hur går en tillsyn från Datainspektionen till?
 • Vilka befogenheter har Datainspektionen?
 • Hur kan man som företag förbereda sig inför en tillsyn?

Seminariet leds av Erica Wiking Häger och Anders Bergsten.

Erica Wiking Häger är partner och ordförande för Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Corporate Sustainability and Risk Management. Erica har lång erfarenhet av rådgivning inom compliance och affärsjuridiska aspekter av hållbarhet. Hon har en särskild specialisering inom dataskydd.

Anders Bergsten är partner och arbetar med IT- och Tech-ärenden inom ramen för byråns verksamhetsgrupp Corporate Commercial, Tech och IP. Anders har stor erfarenhet av kommersiella frågor inom IT- och teknikområdet, särskilt inom branscher med omfattande regulatoriska regelverk, och har ett speciellt intresse för informationssäkerhetsfrågor.

Uppkopplingslänk skickas ut 16 juni.

 

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart