3 December, 2019 17:00 - 19:00  Malmö

Sanktionsavgifter och praxis

Välkommen på nästa seminarium i Malmö på temat Sanktionsavgifter och praxis!

Matilda Hansen och Yasmine Kaf från FCG går igenom vilka sanktionsavgifter som hittills utdömts runt om i EU, vilka artiklar i GDPR som har föranlett flest sanktionsavgifter och om de sanktionsavgifter som utdelats kan anses vara proportionerliga eller inte. Efter detta presenteras och diskuteras aktuella granskningar från Datainspektionen.

Seminariet avslutas med en kortare reflektion över aktuella rättsfall.

När: Den 3 december klockan 17.00 – 19.00 (mingel 17.00 – 17.30)

Var: FCG:s lokaler på Skomakaregatan 7 i Malmö (precis vid Lilla Torg)”

Buy tickets

Member SEK 0 excl. VAT
Add to Cart
Non-member SEK 300 excl. VAT
Add to Cart

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart