3 December, 2019 17:00 - 19:00  Malmö

Sanktionsavgifter och praxis

Välkommen på nästa seminarium i Malmö på temat Sanktionsavgifter och praxis!

Matilda Hansen och Yasmine Kaf från FCG går igenom vilka sanktionsavgifter som hittills utdömts runt om i EU, vilka artiklar i GDPR som har föranlett flest sanktionsavgifter och om de sanktionsavgifter som utdelats kan anses vara proportionerliga eller inte. Efter detta presenteras och diskuteras aktuella granskningar från Datainspektionen.

Seminariet avslutas med en kortare reflektion över aktuella rättsfall.

När: Den 3 december klockan 17.00 – 19.00 (mingel 17.00 – 17.30)

Var: FCG:s lokaler på Skomakaregatan 7 i Malmö (precis vid Lilla Torg)”

Buy tickets

Member SEK 0
Add to Cart
Non-member SEK 300 excl. VAT
Add to Cart

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk som arbetar med att stärka fokuset på dataskydd. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer är 750 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart