2 December, 2020 16:00 - 17:00  Webbinarium

Samspelet mellan GDPR och PSD2 – konkurrens och komplement

I maj 2018 började som bekant GDPR att tillämpas. Samma månad genomfördes EU:s nya betaltjänstdirektiv (PSD2) i Sverige i och med ändringar i lagen om betaltjänster. Medan GDPR är en vid och bred lagstiftning, gäller PSD2 bara betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Båda syftar dock till att skydda information om enskilda och ge tillbaka makten att förfoga över informationen till individen.

Som alltid när två olika regelverk verkar i gränslandet av varandra uppkommer frågor kring hur de förhåller sig till varandra och hur aktörer som träffas av båda regelverken ska förhålla sig till dem i praktiken. Denna problematik har uppmärksammats av både Datainspektionen och den Europeiska Dataskyddsstyrelsen, som nyligen kom med vägledning på området.

Med vägledningen som utgångspunkt avser seminariet bryta ner regelverken i överlappningar, paradoxer och komplement. Diskussionen har inte endast bäring på samspelet mellan GDPR och PSD2 utan ger förhoppningsvis även vägledning till hur aktörer bör resonera vid hantering av andra överlappande regelverk.

Datum och tid: onsdag den 2 december 2020 kl.16.00-17.00.

Talare:
Anna Eidvall är partner på MAQS och är en av byråns mest erfarna advokater inom integritet och dataskydd. Anna arbetar i stor utsträckning med frågor rörande dataskydd i vid bemärkelse, inkluderande både implementering av och rådgivning kring dataskyddsprogram, liksom löpande frågeställningar kring t.ex. personuppgiftspolicys, informationstexter, konsekvensbedömningar, tredjelandsöverföringar och i samband med företagsöverlåtelser. Genom sitt dataskyddsarbete har Anna biträtt många olika typer av klienter, inom såväl IT, e-handel, media och fastighetsbranschen, som inom telekom-, finans- och spelbranschen.

Mikael Satama Granberg är verksam inom MAQS arbetsgrupp Digital Business, med fokus på IT- och teknikrelaterade upphandlingar, outsourcing och transaktioner samt IT-avtal och relaterade förhandlingar. Mikael biträder på regelbunden basis företag inom en mängd olika branscher i frågor som rör bl.a. molntjänster, licensiering av mjukvara och immateriella rättigheter, integritets- och informationssäkerhetsfrågor, teknikdrivna förvärv och transaktioner samt teknikrelaterade kommersiella avtal.

Uppkopplingslänk skickas ut den 2 december.

Kostnad:
Medlem i Forum för Dataskydd: 0 kr
Icke medlem: 300 kr
No-show debiteras: 300 kr

Biljettkassan stänger tisdag den 1 december  kl.23.45

Buy tickets

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart