30 November, 2021 09:00 - 10:30  Teams

Rundabordssamtal tisdagen den 30 november kl. 09:00-10:30

Välkommen till ett rundabordssamtal tisdagen den 30 november 09:00-10:30 där vi tittar närmare på sociala medier utifrån ett GDPR perspektiv.

Vi bjuder in 10 stycken medlemmar och det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig senast måndag den 29 novemberinfo@dpforum.se Märk ämnesraden med “Rundabordssamtal”. Därefter kommer du få en inbjudan till webbinariumet.

Den plattform som kommer användas för eventet är Teams.

Forum för Dataskydd och region Norr anordnar ett digitalt rundabordssamtal om sociala medier och GDPR. Eric Lindström, kommunjurist och dataskyddsombud i Umeå kommun håller en presentation och leder mötet.

Användningen av sociala medier har alltid utgjort en utmaning ur ett GDPR perspektiv med avseende på personuppgiftsansvar, möjligheten att teckna avtal och överföringar till tredjeland. EU-domstolens dom Schrems II, som rörde Facebooks överföring av personuppgifter till USA, har gjort att frågan om sociala medieplattformars behandling av personuppgifter återigen hamnat i fokus.

Om rundabordssamtal

Rundabordssamtalen syftar till att deltagarna ska komma närmare varandra och få möjlighet att diskutera förvalda ämnen utifrån sina frågeställningar på ett mer interaktivt sätt än vid seminarier. Rundabordsamtalen arrangeras i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten. Normalt introduceras ämnet av en gäst, någon hos region Norr eller medarrangören. Alla som deltar förväntas presentera sig och i övrigt delta utifrån sina förutsättningar.

Frågor

Vid frågor om rundabordssamtalet kontakta Mattias Gottholdmattias.gotthold@dpforum.se

Vid frågor i övrigt kontakta forumet per info@dpforum.se

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart