23 February, 2021 16:00 - 17:00  Webbinarium

Offentlig verksamhet och molntjänster

Offentlig verksamhets användning av molntjänster samt utmaningar och åtgärder med anledning av Schrems II-målet

Det är en stor efterfrågan på molntjänster även inom offentlig verksamhet vilket ställer stora krav på långsiktigt hållbara strategier, bland annat vid upphandlingar. Hur tänker man kring användningen av molntjänster inom offentlig verksamhet? Kan offentliga verksamheter få draghjälp av varandras arbete? Vilka utmaningar ställs verksamheter inför och vilka åtgärder har vidtagits med anledning av Schrems II-målet? Hur fungerar molntjänster i praktiken?

Datum: Tisdag den 23 februari
Tid: 16.00-17.00

Medverkar på webbinariet gör:
Anna Forss, digital strateg, Försäkringskassan. En av handläggarna i ärendet Försäkringskassans vitbok om publika molntjänster i samhällsbärande verksamhet.
Daniel Melin, strateg på Skatteverket med fokus på molntjänster, datacenter och statlig IT-drift.
Juha Sallinen, GDPR Tech Finland, entreprenör och konsult som arbetar praktiskt med GDPR- relaterade frågor med fokus på datahantering.
Susanne Svanholm, digitaliserings- och dataskyddsjurist på Sveriges kommuner och Regioner
Nina Barzey, advokat på Bonde Barzey Advokatbyrå (moderator)

Uppkopplingslänk skickas ut tisdag den 23 februari.

Kostnad:
Medlem i Forum för Dataskydd: 0 kr
Icke medlem: 300 kr
No-show debiteras: 300 kr

Biljettkassan stänger måndag den 22 februari kl.23.45

Buy tickets

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart