15 October, 2018 08:00 - 09:30

Incidentrapportering och offentlighet – Stockholm 15 oktober

Den 15 oktober välkomnar vi forumets medlemmar och andra intresserade till ett frukostseminarium om incidentrapportering och offentlighet. Vi kommer att redogöra för de krav som gäller för att rapportera incidenter till tillsynsmyndigheter. Vi diskuterar också hur företag, organisationer och myndigheter ska leva upp till de skyldigheter som följer av dataskyddsförordningen och belyser incidentrapporteringskraven kopplade till informationssäkerhet och specifika incidentrapporteringskrav som riktar sig mot särskilda organisationer och branscher.

Vi hjälper dig att förbereda din organisation på vilka rutiner som bör implementeras och att identifiera de risker och krav som är kopplade till olika incidenter samt hur din organisation ska förhålla sig till de situationer då ni omfattas av flera incidentrapporteringskrav.

Datainspektionen berättar om hur inkomna incidenter hanteras och om myndighetens syn på offentlighet och sekretess avseende inrapporterade incidenter.

Seminariet inleds med en introduktion till ämnet av Karl-Fredrik Björklund, vice ordförande för Forum för dataskydd.

Med:

Karl-Fredrik Björklund, Forum för dataskydd och advokatfirman Carler
Peter Nordbeck, Delphi
Ängla Eklund, Delphi
Kian Rozi, dataskydds- och informationssäkerhetsexpert
Alli Abdulla, Datainspektionen

Tid: 15 oktober, 08:00-09:30

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46

No show-avgift: Då det är högt tryck på platserna ber vi er anmäla förhinder till info@dpforum.se i god tid. Vid frånvaro som inte anmäls senast dagen före seminariet debiteras 300 kr exkl. moms.

Seminariet spelas in och kommer att publiceras under medlemssidorna i efterhand.

Buy tickets

Medlem i Forum för dataskydd SEK 0 excl. VAT
Add to Cart
Icke-medlem SEK 300 excl. VAT Tickets are sold out.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart