13 March, 2019 09:00 - 16:30

Konsten att skapa en compliance-kultur i praktiken (Stockholm 13 mars)

Den 13 mars anordnar Forum för dataskydd och PrivacyWorks en alumnidag för DP Academy-deltagare. Du kan välja att vara med på förmiddagen, eftermiddagen eller hela dagen.

Förmiddag
Konsten att skapa en compliancekultur – Förmiddag kl. 9-12 med efterföljande lunchmingel.

Hur skapar vi en kultur av Compliance i praktiken? Välkommen till en paneldiskussion kring företagskultur och vad som krävs för att Compliance ska bli en del av företagskulturen där du jobbar. En företagskultur där personalen faktiskt arbetar på det sätt ni har bestämt, istället för i gamla invanda spår. Vår panel har lång erfarenhet från arbete med liknande frågor och delar med sig av lyckade och misslyckade försök att införa hållbara förändringar i sätt att arbeta och tänka.

Panelen består av:
Nina Macpherson, en av Sveriges mest välrenommerade bolagsjurister och arbetade till i våras som Senior Vice President, Chief Legal Officer och Secretary of the board på Ericsson. Hon har jobbat mycket med compliance bland annat inom konkurrensrätten och på anti-korruptionsområdet.
Leif Frykman, medgrundare till LegalWorks Nordic AB. Leif har mycket stor erfarenhet av att leda förändringsarbete och hans mantra är Kommunikation, kommunikation, kommunikation!
Michaela Angonius, Vice President Head of Group Regulatory and Privacy på Telia. Hon har under de senaste 10 åren arbetat med regulatoriska frågor inom telekommarknaden.
Per Björkman, som har närmare 20 års erfarenhet av ledande roller i gränslandet mellan verksamhet och IT, med fokus på compliance och regelverkstolkning.
Christer Hjert, en av Sveriges ledande experter på kommunala styrnings- och ledningsprocesser. Han har en bakgrund inom domstolsväsendet och som förbundsjurist inom (nuvarande) SKL.
Moderator är Caroline Olstedt Carlström, advokat och partner på advokatbyrån Cirio, ordförande i Forum för dataskydd.
Eftermiddag

Vi tar upp aktuella praktiska och juridiska frågor som har påverkan på arbetet som dataskyddsombud (och liknande befattningar). Deltagarna kan skicka in frågor i förväg och vi ser fram emot givande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Flera lärare från DP Academy kommer att delta. Detta är en praktisk dag där vi diskuterar problemlösningar och knyter kontakter.

Några av de mest önskade ämnena just nu är:
• Ny praxis från DI och EU
• Rapporteringsrutiner med mallar (till ledningen)
• Hur genomför man granskningar i den egna organisationen?
• Problemställningar kring molntjänster
• Gränsdragning mellan PUA och PUB
• Konsekvensbedömning/DPIA i praktiken
• Incidenthantering i praktiken

Vi kommer inte att hinna med alla områden, men kom gärna med egna önskemål!

Vi hoppas att några tidigare DP Academy-deltagare vill dela med sig av sina personliga erfarenheter, anmäl ditt intresse av att prata några minuter om vad som har fungerat eller inte fungerat i ditt implementerings- och granskningsarbete. Maila då på lotta.kavtaradze@legalworks.se.

Tid och plats
Eventet hålls den 13 mars 2019. Klockan 09:00-16:30

Kostnad
Kostnad halvdag (förmiddag eller eftermiddag) inkl. lunch: 2.900:-
Kostnad för hela dagen: 3.900:-
Detta pris gäller endast för DP Academydeltagare.
Priserna är exklusive moms.

Anmälan
Sista dagen för anmälan är den 5 mars 2019. Anmäl dig här.

Avanmälan
Anmälan är bindande.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år exklusive moms
Student: 400 kr per år inklusive moms[recaptcha]

Go to cart