13 March, 2019 09:00 - 16:30

Konsten att skapa en compliance-kultur i praktiken (Stockholm 13 mars)

Den 13 mars anordnar Forum för dataskydd och PrivacyWorks en alumnidag för DP Academy-deltagare. Du kan välja att vara med på förmiddagen, eftermiddagen eller hela dagen.

Förmiddag
Konsten att skapa en compliancekultur – Förmiddag kl. 9-12 med efterföljande lunchmingel.

Hur skapar vi en kultur av Compliance i praktiken? Välkommen till en paneldiskussion kring företagskultur och vad som krävs för att Compliance ska bli en del av företagskulturen där du jobbar. En företagskultur där personalen faktiskt arbetar på det sätt ni har bestämt, istället för i gamla invanda spår. Vår panel har lång erfarenhet från arbete med liknande frågor och delar med sig av lyckade och misslyckade försök att införa hållbara förändringar i sätt att arbeta och tänka.

Talare:

Nina Macpherson, en av Sveriges mest välrenommerade bolagsjurister och arbetade till i våras som Senior Vice President, Chief Legal Officer och Secretary of the board på Ericsson. Hon har jobbat mycket med compliance bland annat inom konkurrensrätten och på anti-korruptionsområdet.

Leif Frykman, medgrundare till LegalWorks Nordic AB. Leif har mycket stor erfarenhet av att leda förändringsarbete och hans mantra är Kommunikation, kommunikation, kommunikation!

Michaela Angonius, Vice President Head of Group Regulatory and Privacy på Telia. Hon har under de senaste 10 åren arbetat med regulatoriska frågor inom telekommarknaden.

Per Björkman, som har närmare 20 års erfarenhet av ledande roller i gränslandet mellan verksamhet och IT, med fokus på compliance och regelverkstolkning.

Christer Hjert, en av Sveriges ledande experter på kommunala styrnings- och ledningsprocesser. Han har en bakgrund inom domstolsväsendet och som förbundsjurist inom (nuvarande) SKL.

 

Moderator är Caroline Olstedt Carlström, advokat och partner på advokatbyrån Cirio, ordförande i Forum för dataskydd.

 

Eftermiddag

 

Vi tar upp aktuella praktiska och juridiska frågor som har påverkan på arbetet som dataskyddsombud (och liknande befattningar). Deltagarna kan skicka in frågor i förväg och vi ser fram emot givande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Flera lärare från DP Academy kommer att delta. Detta är en praktisk dag där vi diskuterar problemlösningar och knyter kontakter.

Panelen består av:

Några av de mest önskade ämnena just nu är:
• Ny praxis från DI och EU
• Rapporteringsrutiner med mallar (till ledningen)
• Hur genomför man granskningar i den egna organisationen?
• Problemställningar kring molntjänster
• Gränsdragning mellan PUA och PUB
• Konsekvensbedömning/DPIA i praktiken
• Incidenthantering i praktiken

Vi kommer inte att hinna med alla områden, men kom gärna med egna önskemål!

Vi hoppas att några tidigare DP Academy-deltagare vill dela med sig av sina personliga erfarenheter, anmäl ditt intresse av att prata några minuter om vad som har fungerat eller inte fungerat i ditt implementerings- och granskningsarbete. Maila då på lotta.kavtaradze@legalworks.se.

Tid och plats
Eventet hålls den 13 mars 2019. Klockan 09:00-16:30

Kostnad
Kostnad halvdag (förmiddag eller eftermiddag) inkl. lunch: 2.900:-
Kostnad för hela dagen: 3.900:-
Detta pris gäller endast för DP Academydeltagare.
Priserna är exklusive moms.

Anmälan
Sista dagen för anmälan är den 5 mars 2019. Anmäl dig här.

Avanmälan
Anmälan är bindande.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart