10 December, 2019 17:00 - 19:00  Stockholm

Glöggmingel i Stockholm

Välkommen till Forum för Dataskydds årliga glöggmingel i Stockholm! 

– Hur kontrollerar man säkerheten hos sina molnleverantörer inom EU? 

För att våga lägga upp viktiga tjänster och produkter i molnet så måste vi kunna lita på våra molnleverantörer. Idag domineras både infrastruktur och teknik av ett fåtal stora aktörer (sk Hyperscalers). Föredraget ger en kort genomgång hur och varför EU valt att reglera marknaden genom lagar och certifieringsramverk för både privat som offentlig sektor.

Vi kommer under minglet att få ta del Anders Jonsons, cyber security expert, tankar om bland annat:

  • EU reglerar Internet och molnleverantörer – Varför?
  • Varför bildades “The Hague forum for cloud contracting” Sept 2019?
  • Vad innebär ett gemensamt lagstadgat EU-certifieringsramverk för er?

Anders är internationell cyber security expert samt svensk representant och drafting member i CSP Cert. CSP Cert bildades 2017 av EU-kommissionens arbetsgrupp för Cyber Security Act med uppgift att arbeta fram förslag till certifieringsramverk för molnleverantörer inom EU.

– Dataskyddsåret som gått

Vi närmar oss slutet av det första hela året med dataskydd. Domslut, tillsynsärenden och teknikutveckling kommer i rasande takt och dataskyddsombudens roll tar sin form. Samtidigt är det inga stora överraskningar. Det här är ett jultal som lägger fokus på den mest väntade rättsutvecklingen i år, och som kopplar samman det juridiska med det tekniska arbete som redan pågått under lång tid.

Vi kommer under minglet att få ta del Amelia Andersdotters, teknisk konsult inom standardisering, tankar om bland annat:

  • Integritet eller identitet? Ordvalens makt över dataskyddsförståelse
  • FashionID och Planet49 – i gränslandet mellan revolution och sunt förnuft?
  • Begränsningar och möjligheter. Hur gör vi det här?

Amelia jobbar sedan flera år tillbaka med teknisk standardisering ur ett människo- och konsumenträttsperspektiv, och undersöker hur tekniska designval påverkar möjligheten för individer att bruka sina rättigheter. Hon är tidigare ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet, där hon mellan 2011 och 2014 bland annat arbetade med e-legitimation och dataskydd. Hon triangulerar mellan det abstrakta (matematik), det konkreta (affärsjuridik) och det principiella (policy).

– Det gränslösa internet utmanas 

I ett beslut från 2014 slog EU-domstolen fast att EU-medborgare hade rätten att få sökträffar med information om sig på Googles sökmotor borttagen under vissa förutsättningar, beslutet kom att bli känt som rätten att bli glömd. Därefter kom frågan om räckvidden för sådana begäranden att prövas i flera fall, bland annat i Sverige. Nyligen prövades frågan av EU-domstolen efter att franska dataskyddsmyndigheten CNIL menade att den rätten bör gälla globalt och gav Google böter på 100 000 euro. Men Google överklagade straffet och CNIL vände sig till EU-domstolen för att få vägledning som slog fast att rätten endast gäller inom EU. Frågan prövas dock långt ifrån endast av EU-domstolen. Domstolsprövningar om blockeringar av internetinnehåll pågår över hela världen.

Vi kommer under minglet att få ta del Ängla Eklunds, jurist Mannheimer Swartling Advokatbyrå, tankar om bland annat:

  • Aktuella blockeringsmål och rättsutveckling
  • Rättsliga frågor avseende innehållsblockeringar och dess räckvidd

Ängla jobbar som jurist på Manneheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm framförallt med dataskyddsfrågor. Utöver detta driver hon den ideella organisationen Institutet för Juridik och Internet och är aktiv i Stockholmsgruppen i Forum för Dataskydd.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Tid: 10 december, klockan 17-19.

Buy tickets

Member SEK 0
Add to Cart
Non-member SEK 300 excl. VAT
Add to Cart

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart