11 May, 2022 10:00 - 11:00  Teams

Forum för Dataskydd och Region Norr bjuder in till ett rundabordssamtal om rättsuppdatering om välfärdsteknik i socialtjänsten eller får vi använda t.ex. kameror i brukares rum?

Datum: Onsdag den 11 maj kl 10:00-11:00.

Digital plats: Teams. Länken kommer att skickas till den mail du använde när du gjorde din anmälan två dagar innan eventet. 

Anmälan: För anmäla dig till eventet maila till info@dpforum.se.

OBS! Antalet platser är begränsade till 10 stycken och det är först till kvarn som gäller. Sista anmälningsdag är söndag den 8 maj. 

Gnosjöbeslutet som fattades av Datainspektionen (numera Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) skapade mycket diskussion kopplat till användning av välfärdsteknik inom socialtjänsten. För en tid sedan kom regeringen med ett lagförslag på komplettering till befintlig lagstiftning (Ds 2022:4) som avser att underlätta användandet av välfärdsteknik inom delar av socialtjänstens verksamhetsområde. SKR har också genomfört arbete för att underlätta för kommunerna att bedriva sin verksamhet på området. Det här rundabordssamtalet avser göra en överblick på rättsområdet, var står vi idag och hur ser framtiden ut?

Samtalet leds av Mattias Gotthold, vice-ordförande i Forum för Dataskydd och senior juridisk rådgivare vid Data Law Center.

Om rundabordssamtal

Rundabordssamtalen syftar till att deltagarna ska komma närmare varandra och få möjlighet att diskutera förvalda ämnen utifrån sina frågeställningar på ett mer interaktivt sätt än vid seminarier. Normalt introduceras ämnet av en gäst, någon hos region Nord eller medarrangören. Alla som deltar förväntas presentera sig och i övrigt delta utifrån sina förutsättningar. Utifrån detta är antalet som har möjlighet att delta begränsat.

Rundabordssamtalet skedde i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten.

Om Region Norr

Region Norr är Forum för Dataskydds nyaste region och hoppas på att kunna bidra till utvecklingen av best practice inom dataskyddsområdet. Regionen avser främst att anordna rundabordssamtal där deltagarna kan komma närmare varandra och ta del av den fantastiska erfarenhet som finns inom forumet i samtalsform, men även arrangera seminarier. 

Regionen leds idag av:

Ordförande: Maria Leijon

Vice ordförande: Mattias Gotthold

Frågor

Vid frågor om webbinariet kontakta Mattias Gotthold: mattias.gotthold@dpforum.se

Vid frågor i övrigt kontakta forumet på info@dpforum.se

Eventet är kostnadsfritt för medlemmar och kostar 300 SEK ex moms för icke-medlemmar. 

Varmt välkommen! 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart