25 April, 2019 12:00 - 16:00  Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Regelefterlevnadskultur och informationssäkerhet – Luleå 25 april

I samarbete med J.B.L Advokater, en affärsjuridisk byrå med kontor i Luleå och Boden, och som en del av dess seminarieserie 100-lappen, håller Forum för dataskydd för första gången en träff i Luleå. Det är ett diskussionsseminarium med fyra olika föredrag och med gott om tid för nätverkande. Forum för dataskydd kommer också att närmare presentera Forumets verksamhet.

Caroline Olstedt Carlström, ordförande i Forum för dataskydd och partner vid Cirio Advokatbyrå, diskuterar hur man får på plats en bra regelefterlevnadskultur inom en organisation, vad som krävs i form av organisation och ledarskap samt varför man behöver tänka i flera led. Hur får man personalen och andra att följa dataskyddsregelverken och faktiskt göra vad man har sagt att man ska göra?

Mattias Gotthold, dataskyddsombud (DSO) och kommunjurist inom Luleå kommun, berättar om det nätverk för DSO:er i offentlig sektor i Norrbotten han är engagerad i. Mattias talar också om hur han har lagt upp arbetet som DSO för de olika nämnderna och kommunala bolagen inom Luleå kommun.

Karl-Fredrik Björklund, vice ordförande i Forum för dataskydd och partner vid Advokatfirman Carler, går översiktligt genom de juridiska regelverken kring informationssäkerhet kopplade direkt till dataskyddsregelverket, allt i kölvattnet av de senaste årens skandaler inom t.ex. vården och på andra myndigheter. Karl-Fredrik presenterar ett antal olika regelverk rörande informationssäkerhet, inte bara GDPR utan t.ex. lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, MSB:s förskrifter om informationssäkerhet samt Socialstyrelsens föreskrifter om informationssäkerhet för vården, allt med fokus på såväl säkerhetskrav som incidentrapportering.

Jan Lindén, partner vid J.B.L Advokater, modererar och talar även på temat datalagring i molnet. Vad är Cloud Act och hur påverkar den oss?

Denna utbildning ger fyra timmar till Advokatsamfundets obligatoriska utbildningskrav.

Var: Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå
När: 25 april 2019, kl. 12.00-16:00.

Lunch och eftermiddagsfika ingår för medlemmar i Forum för dataskydd. Är du inte medlem kan du beställa lunch och fika till självkostnadspris om 100 kr inklusive mervärdesskatt (betalas på www.jbladvokater.se).

Föredragshållarna kommer även vara kvar efter kl. 16 om någon har individuella frågor och funderingar.

Buy tickets

Regelefterlevnad och informationssäkerhet SEK 0 excl. VAT
Add to Cart

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart