20 May, 2021 09:00 - 10:30

Delat ansvar – ingens ansvar! Men hur blir det då med det gemensamma ansvaret under art. 26 GDPR?

Varmt välkommen till spännande webbinarium torsdag 20 maj där vi drar i trådarna om delat ansvar av personuppgifter.

Forum för Dataskydd och region Norr anordnar nu ett digitalt rundabordssamtal om gemensamt personuppgiftsansvar där vi får lyssna till gästföreläsaren Maria Leijon som också är ordförande för region Norr.

Vi bjuder in 10 stycken medlemmar och det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig senast tisdag den 18 majinfo@dpforum.se Märk ämnesraden med “Rundabordssamtal”. Därefter kommer du få en inbjudan till webbinariumet. Den plattform som kommer användas för eventet är Teams.

Datum: torsdag 20 maj
Tid: 09:00-10:30

Mer om gästen

”Den allvetande skräphögen eller pain in the ass – det beror på vem som frågar och vilket svar man förväntade sig”

Maria Leijon är dataskyddsombud för de 21 länsstyrelserna. Eftersom myndigheterna sedan 2010 har gemensam IT-drift och sedan 2015 gemensamt förvaltar centrala IT-system föll det sig rätt naturligt att även organisera dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet gemensamt. Maria Leijon förordnades tillsammans med Mikael Norberg i maj 2018 till dataskyddsombud av de 21 landshövdingarna. Maria är ordinarie ombud och Mikael träder i tjänst vid Marias frånvaro. Tillsammans leder de länsstyrelsernas dataskyddsorganisation som omfattar drygt 8 heltidstjänster. Förutom det finns informationssäkerhetssamordnare och datasyddsamordnare inom varje länsstyrelse.

Länsstyrelserna är en viktig part för de flesta statliga myndighet, samtliga kommuner och många andra verksamheter. Det innebär att myndigheten delar gemensamma system och IT-komponenter med många aktörer. Vid en inventering kan konstateras att länsstyrelserna har ungefär 300 gemensamma system med andra. Det innebär att utredningar av personuppgiftsansvar är en stor del av myndighetens dataskyddsarbete.

Om rundabordssamtal

Rundabordssamtalen syftar till att deltagarna ska komma närmare varandra och få möjlighet att diskutera förvalda ämnen utifrån sina frågeställningar på ett mer interaktivt sätt än vid seminarier. Rundabordsamtalen arrangeras i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten. Normalt introduceras ämnet av en gäst, någon hos region Norr eller medarrangören. Alla som deltar förväntas presentera sig och i övrigt delta utifrån sina förutsättningar.

Frågor

Vid frågor om rundabordssamtalet kontakta Mattias Gotthold: mattias.gotthold@dpforum.se
Vid frågor i övrigt kontakta forumet per info@dpforum.se

Varmt välkommen!

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart