16 November, 2021 08:30 - 09:30  Teams

Dataskyddsombudets vänner – vem kan dataskyddsombudet lita på? Kan dataskyddsombudet lita på CISO:n?

Tisdagen den 16 november arrangeras ett webbinarium om dataskyddsombudets vänner. Nu diskuterar Tobias Ander, se bio nedan, och Mattias Gotthold, vice ordförande Forum för dataskydd, samarbetet mellan CISO:n och dataskyddsombudet.

Datum och tid: Tisdagen den 16 november kl. 08.30-09.30
Plats: Digitalt (Teams)

Köp din biljett här!

Webbinariet avser belysa gränsdragningen mellan dataskyddet och informationssäkerheten och vad CISO:ns respektive dataskyddsombudets roll är i detta. Under webbinariet kommer Tobias förklara vad en CISO gör, det kommer diskuteras situationer där traditionell informationssäkerhet och dataskydd kanske landar i olika slutsatser samt det kommer att avslutas med en diskussion med möjlighet att ställa frågor för deltagarna. Svar utlovas på bland annat följande frågor:

Vad gör en CISO?
Hur kan vi få CISO:n att förstå vikten av gott dataskydd, om de inte redan har förstått?
Informationssäkerhet och dataskydd. Är det inte samma sak?
Hur kan CISO:n underlätta dataskyddsombudets arbete?
Vad är dataskyddsombudets roll i ett LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet)?
Hur kan dataskyddsombudet och CISO:n samarbeta för att få största effekt i sina respektive perspektiv?

 

Lär känna gästen

Tobias Ander är Chief Information Security Officer CISO, på Örebro kommun och har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, bland annat som CISO på Transportstyrelsen. Tobias fick även priset årets GRC-profil 2017. Ledning och styrning samt informationssäkerhetskultur är Tobias spetsområden. Att ha en tydlig systematik, struktur och förståelse för verksamhetens problem är viktiga grundpelare i arbetet. Genom att skapa en verksamhet som rapporterar incidenter, tar lärdom av dem samt är rättvis i sin hantering av medarbetare finns möjlighet att skapa en robusthet i informationssäkerhetsarbetet.

Kostnad:
Medlem i Forum för Dataskydd: 0 kr
Icke medlem: 300 kr
No-show debiteras: 300 kr

Webbinariet arrangeras av Forum för Dataskydd Region Norr.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart