3 December, 2021 12:00 - 12:45

Dataskyddsombudets vänner – Arkivarien som kompis till DSO

Är arkivarien en av dataskyddsombudets bästa kompisar? Många av rollerna inom dataskydd och informationssäkerhet kan vid en första anblick vara rätt ensamma. Men kanske det finns fler vänner och kanske finns de närmare än man kan tro. Det här samtalet är en del i en serie om vilka roller i organisationen som är vänner till dataskyddsombudet och egentligen vilka olika roller kan jobba ihop för ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt? Nu har turen kommit till arkivarien.

En roll som funnits i flera hundra år men som fler förknippar med dammiga lådor än med digitalisering. Men stämmer det? Är det kanske så att två av de figurer i organisationen som mest uppfattas som nejsägande pain in the ass i själva verket är bland de viktigare att ha med när man vill starta ett digitaliseringsprojekt? Särskilt om projektet innehåller att dela information med andra. Välkomna på ett lunchsamtal mellan länsstyrelsernas expert på arkivbildning i gemensamma system och länsstyrelsernas dataskyddsombud.

Passa gärna på att samlas tillsammans dataskyddsombud, arkivarier och andra intresserade av informationssäkerhet, ät lunch och lyssna på och samtala med oss.

Gäster:
Jenny Karlsson, – Arkivarie i länsstyrelsernas gemensamma organisation för
informationssäkert och dataskydd och dessutom expert på arkivbildning i
myndighetsgemensamma system.

Maria Lejion: Dataskyddsombud vid länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation och ordförande för Forum för Dataskydd Region Norr.

 

BOKA DIN BILJETT HÄR

 

Frågor

Vid frågor om webbinariet kontakta Mattias Gotthold: mattias.gotthold@dpforum.se

Vid frågor i övrigt kontakta forumet per info@dpforum.se

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart