28 March, 2019 17:00 - 19:00  Advokatfirman Lindahl, Studentgatan 6, Malmö

Att leva med GDPR i rollen som DPO – Malmö 28 mars

Till nästa nätverksträff i Malmö har vi samlat ihop panel bestående av externa och interna dataskyddsombud från privat och offentlig sektor. Panelen delar med sig av praktiska erfarenheter av att arbeta med GDPR i den dagliga verksamheten. Ämnen som kommer att diskuteras:

 • Hur etablerar man en intern dataskyddsorganisation?
 • Hur arbetar en DPO – och vilka är de största utmaningarna?
 • Vilka rapporteringskanaler bör finnas?
 • Vad bör en DPO inte göra – dvs när uppstår en intressekonflikt?
 • Hur säkerställer man att verksamheten efterlever GDPR – vilka interna kontroller bör man ha?

När: 28 mars, 17:00-19:00 (programstart ca 17:30)
Var: Advokatfirman Lindahl, Studentgatan 6, Malmö

Observera att vi tar ut en avgift om 300 kr vid oanmäld frånvaro. Samtliga priser är exklusive moms.

Buy tickets

Medlem i Forum för dataskydd SEK 0 excl. VAT
Add to Cart
Icke-medlem SEK 300 excl. VAT
Add to Cart

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart