24 June, 2020 15:30 - 19 August, 2020 11:30  Webbinarium

Privacy by Design – A Vision on Practical Implementation

Välkomna till webbinarium!

Vi kommer få lyssna till Annika Sponselee, Partner och Privacy Team Leader i Deloitte Nederländerna samt Jan-Jan Lowijs, Senior Manager Deloitte Nederländerna.

De kommer tillsammans med oss djupdyka i ämnet Privacy by Design (PbD) och hur det, i praktiken, kan implementeras i en organisation. Jan-Jan kommer bl.a. prata om hur man på ett effektivt men samtidigt heltäckande sätt kan bygga in PbD i sina designprocesser, och visa praktiska exempel på hur organisationer kan jobba med PbD. Han kommer också visa på ett urval av fördelar som kan följa av att anta en genomtänkt PbD-metodik.

Datum: 24 juni
Tid: 15.30-17.00
Uppkopplingslänk skickas ut den 24 juni

Anmälan till webbinariet stänger kl. 11.30 24 juni

Buy tickets

Member SEK 0 excl. VAT
Add to Cart
Non-member SEK 0 excl. VAT
Add to Cart

17 June, 2021 15:00 - 18:00

Välkommen på fullmatat Webbinarium

Varmt välkommen Torsdag den 17 juni 2021 kl. 15:00-18:00 då Forum för Dataskydd bjuder in till ett fullmatat webbinarium!

De senaste dagarna har varit några av de mest spännande sedan 25 maj 2018 för oss som arbetar med dataskydd.

Torsdag 17 juni 2021 kl. 15-18 anordnar Forum för Dataskydd ett webbinarium om

• EU-kommissionens uppdaterade standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar
• EU-kommissionens nya mall för biträdesavtal
• IMYs beslut om 1177
• EDPBs uppdaterade ”Schrems-rekommendationer” (om dessa hinner publiceras)

EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler
Den 4 juni publicerade EU-kommissionen sina nya och moderniserade standardavtalsklausuler, dels för överföring av personuppgifter utanför EU/EES (SCC), dels en helt ny mall för personuppgiftsbiträdesavtal (DPA).

Det har länge diskuterats att standardavtalsklausulerna för tredjelandsöverföringar skulle behöva moderniseras och anpassas till GDPR. Schrems II-domen som meddelades förra sommaren fick EU-kommissionen att prioritera arbetet, men trots det tog det nästan 11 månader innan de blev färdiga. Blev de nya SCC bättre än de från 2010? Hjälper de oss med tredjelandsöverföringarna utifrån ett ”Schrems-perspektiv”? Vilken inverkan kommer det nya personuppgiftsbiträdesavtalet ha i avtalsförhandlingar mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden?

Alisa Vekeman, Policy officer on international data flows and protection från EU-kommissionen kommer vara keynote och ta en Q&A!  Alisa Vekemans presentation kommer att hållas på engelska, medan resten av programmet blir på svenska.

Säde Kanervisto och Ina Laurell från Cirio Advokatbyrå ger oss en generell översikt av hur de nya dokumenten är tänkta att fungera och vilka viktiga nyheter man behöver uppmärksamma inför arbetet med att byta ut de äldre SCC mot de nya i befintliga personuppgiftsbiträdesavtal.

IMY:s beslut om 1177
2019 rapporterade media att inspelade samtal till vårdrådgivningsnumret 1177 legat tillgängligt utan lösenord på en webbserver under lång tid. Vi är många som har sett fram emot IMYs beslut i de sammanlagt sex tillsynsärenden som inleddes. Vilka organisationer bär huvudansvar för att lagringsmediet felkonfigurerades och orsakade den allvarliga incidenten? Hur långt sträcker sig personuppgiftsbiträdets ansvar? Hur långt sträcker sig den personuppgiftsansvariges skyldighet att ha kontroll på vad biträdet gör och inte gör? Hur har IMY resonerat kring utdömda sanktionsavgifter?

Magnus Bergström, it- och informationssäkerhetsspecialist på IMY, berättar om besluten som IMY meddelade den 7 juni.

Uppdaterade rekommendationer från EDPB
I höstas publicerade EDPB rekommendationer för hur vi ska bedöma de legala möjligheterna att överföra personuppgifter utanför EU/EES, med anledning av EU-domstolens dom i det s.k. Schrems 2-målet från juli 2020. Det kommer sannolikt en uppdaterad version av dessa rekommendationer under vecka 24. Om det blir så, kommer vi att uppmärksamma detta också under Webbinariumet.

Moderator: Caroline Olstedt Carlström från Cirio Advokatbyrå och Forum för Dataskydd lotsar oss genom alla dessa högaktuella ämnen!

Chattmaster: Karl-Fredrik Björklund från Wikström & Partners Advokatbyrå och Forum för Dataskydd svarar på era frågor i chatten.

I en avslutande expertpanel deltar även:
Lotta Kavtaradze, Privacy Advisor på Telenor AB, som har närmare 30 års erfarenhet av dataskyddsarbete i olika roller och som är initiativtagare till detta webbinarium (Ordförande för Forum för Dataskydds Region Stockholm) och Linn Alfredsson, Head of Legal Sweden, Microsoft.

Datum: torsdag den 17 juni
Tid: 15:00-18:00

Uppkopplingslänk skickas ut samma dag.

Kostnad:
Medlem i Forum för Dataskydd: 0 kr

Icke medlem: 300 kr

No-show debiteras: 300 kr

Biljettkassan stänger onsdag den 16 juni kl.23.45 

19 October, 2021 09:00 - 10:30

Tredjeland och risk? TIA? Vad får du egentligen för en TIA?

Varmt välkommen till ett spännande webbinarium tisdagen den 19 oktober där vi tittar på frågan om riskanalyser och tredjelandsöverföringar.

Forum för Dataskydd och region Norr anordnar nu ett digitalt rundabordssamtal om tredjelandsöverföringar och s.k. transfer impact assessments (“TIA”). I trådarna håller Mattias Gotthold som är vice-ordförande i Forum för Dataskydd.

Vi bjuder in 10 stycken medlemmar och det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig senast fredagen den 15 oktoberinfo@dpforum.se Märk ämnesraden med “Rundabordssamtal”. Därefter kommer du få en inbjudan till webbinariet, senast dagen innan eventet. Den plattform som kommer användas för eventet är Teams.

Datum: tisdagen den 19 oktober
Tid: 09:00-10:30

Om Mattias

Mattias Gotthold driver idag konsultfirman Data Law Center och är dataskyddsombud vid Luleå kommunkoncern. Han har tidigare arbetat på affärsjuridisk advokatbyrå och vid statliga myndigheter.

Data Law Center (“DLC”) är juridisk konsultfirma som är specialiserad på lagstiftning kopplat till digitalisering, såsom dataskydd/GDPR, informationssäkerhetskrav (NIS, PDL, säkerhetsskydd) och myndighetslagstiftning. Som senior rättslig rådgivare hjälper Mattias bolag och myndigheter inom DLC:s specialistområden. Han håller även utbildningar och seminarier inom områdena.

Som dataskyddsombud åt Luleå kommunkoncern agerar Mattias stödjande, rådgivande och kontrollerande i förhållande till GDPR och därtill anknytande regelverk. Som dataskyddsombud har Mattias etablerat en dataskyddskultur inom kommunen och utvecklat arbetsprocesser utifrån best practice anpassat till offentlig sektors utmaningar.

 

Om rundabordssamtal
Rundabordssamtalen syftar till att deltagarna ska komma närmare varandra och få möjlighet att diskutera förvalda ämnen utifrån sina frågeställningar på ett mer interaktivt sätt än vid seminarier. Rundabordsamtalen arrangeras i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten. Normalt introduceras ämnet av en gäst, någon hos region Norr eller medarrangören. Alla som deltar förväntas presentera sig och i övrigt delta utifrån sina förutsättningar.

Frågor

Vid frågor om rundabordssamtalet kontakta Mattias Gotthold: mattias.gotthold@dpforum.se

Vid frågor i övrigt kontakta forumet per info@dpforum.se

28 October, 2021 16:30 - 17:30  Teams

Dataskyddsombudets vänner – vem kan dataskyddsombudet lita på?

Torsdagen den 28 oktober arrangeras ett inledande webbinarium om dataskyddsombudets vänner. Webbinariet arrangeras av Forum för Dataskydd Region Norr.

Datum och tid: Torsdagen den 28 oktober kl. 16.30-17.30
Plats: Digitalt (Teams)

Köp din biljett här!

Dataskyddsombuden är ofta ensamma i sin organisation. Det finns inte alltid några andra dataskyddare att luta sig mot när det blir utmanande. Då är nätverk som Forum för Dataskydd en viktig arena för att kunna diskutera frågorna med andra intresserade. Men ofta finns det i lite större organisationer interna specialister som kan bli goda medspelare i att utveckla dataskyddet. Vilka är dessa nyckelpersoner? Hur kan vi få dem att förstå vikten av gott dataskydd, om de inte redan har förstått? Hur kan vi samarbeta med nyckelpersonerna? Vad kan de göra för oss dataskyddare?

På temat dataskyddsombudets vänner kommer personer som har nyckelroller för dataskyddet att medverka i kommande webbinarier.

Gissa eller önska gärna vilka roller vi kommer bjuda in för att samtala om frågorna på LinkedIn! #DataskyddsombudetsVänner #DPforum

Webbinariet kommer genomföras som ett samtal mellan Caroline Olstedt Carlström, Advokat och Partner vid Cirio Advokatbyrå och ordförande för Forum för Dataskydd samt Maria Leijon, dataskyddsombud vid länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation och ordförande för Forum för Dataskydd Region Norr.

 

Kostnad:
Medlem i Forum för Dataskydd: 0 kr
Icke medlem: 300 kr
No-show debiteras: 300 kr

Biljettkassan stänger: Onsdag 27 Oktober kl 15:00

 

 

11 November, 2021 16:30 - 19:00  Cirio Advokatbyrå

DSO-Rollen!

Varmt välkommen på ett semi/digitalt webbinarium om DSO-Rollen!

Datum och tid: Torsdag den 11 november kl. 16:30-19:00

Plats/lokal: Vi kommer arrangera webbinariumet på Cirio Advokatbyrå, PLAN 8.

Adress: Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm

(Observera att det är begränsat antal deltagare på plats – det är först till kvarn som gäller!)

Digital närvaro: Teams

Köp din biljett här!

Tillsammans kommer vi diskutera övergripande i en paneldiskussion kring DSO-rollen. Vi kommer lyfta utmaningar, rollens utveckling sedan starten på GDPR och få ett och annat tips och trix för att kunna implementera detta på bästa sätt.

Vi kommer avsluta den fullmatade dagen med ett avslutande mingel.

Moderatorer för webbinariumet är: Niklas Gustafsson, DSO Åklagarmyndigheten och Henriette Wejdmark, DSO Pensionsmyndigheten.

Gäster: Charlotte Arnell, DSO Västerås stad, Filip Johnssén, DSO Klarna, Paulo Zavala, DSO Kriminalvården och Moa Mörner, DSO FASAB

Kostnad:
Medlem i Forum för Dataskydd: 0 kr
Icke medlem: 300 kr
No-show debiteras: 300 kr

Biljettkassan stänger: Onsdag den 10 november, kl. 15:00

Vi ser fram emot ditt deltagande och du är varmt välkommen att delta på plats eller digitalt via Teams.

Vi ses!

 

 

16 November, 2021 08:30 - 09:30  Teams

Dataskyddsombudets vänner – vem kan dataskyddsombudet lita på? Kan dataskyddsombudet lita på CISO:n?

Tisdagen den 16 november arrangeras ett webbinarium om dataskyddsombudets vänner. Nu diskuterar Tobias Ander, se bio nedan, och Mattias Gotthold, vice ordförande Forum för dataskydd, samarbetet mellan CISO:n och dataskyddsombudet.

Datum och tid: Tisdagen den 16 november kl. 08.30-09.30
Plats: Digitalt (Teams)

Köp din biljett här!

Webbinariet avser belysa gränsdragningen mellan dataskyddet och informationssäkerheten och vad CISO:ns respektive dataskyddsombudets roll är i detta. Under webbinariet kommer Tobias förklara vad en CISO gör, det kommer diskuteras situationer där traditionell informationssäkerhet och dataskydd kanske landar i olika slutsatser samt det kommer att avslutas med en diskussion med möjlighet att ställa frågor för deltagarna. Svar utlovas på bland annat följande frågor:

Vad gör en CISO?
Hur kan vi få CISO:n att förstå vikten av gott dataskydd, om de inte redan har förstått?
Informationssäkerhet och dataskydd. Är det inte samma sak?
Hur kan CISO:n underlätta dataskyddsombudets arbete?
Vad är dataskyddsombudets roll i ett LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet)?
Hur kan dataskyddsombudet och CISO:n samarbeta för att få största effekt i sina respektive perspektiv?

 

Lär känna gästen

Tobias Ander är Chief Information Security Officer CISO, på Örebro kommun och har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, bland annat som CISO på Transportstyrelsen. Tobias fick även priset årets GRC-profil 2017. Ledning och styrning samt informationssäkerhetskultur är Tobias spetsområden. Att ha en tydlig systematik, struktur och förståelse för verksamhetens problem är viktiga grundpelare i arbetet. Genom att skapa en verksamhet som rapporterar incidenter, tar lärdom av dem samt är rättvis i sin hantering av medarbetare finns möjlighet att skapa en robusthet i informationssäkerhetsarbetet.

Kostnad:
Medlem i Forum för Dataskydd: 0 kr
Icke medlem: 300 kr
No-show debiteras: 300 kr

Webbinariet arrangeras av Forum för Dataskydd Region Norr.

28 January, 2022 16:00 - 19:00  Teams

Internationella Dataskyddsdagen

Varmt välkommen på webbinarium där vi firar Internationella Dataskyddsdagen!

Datum och tid: Fredag den 28 januari kl. 16:00-19:00.

Sänds från: Strandvägen 7A, Stockholm.

Digital närvaro: Teams. Observera att du får din länk i din orderbekräftelse.

 

KÖP DIN BILJETT HÄR

 

Tillsammans med våra gästföreläsare kommer vi fira den internationella dataskyddsdagen.

 

David Törngren, Rättschef, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

David började på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 2020. Tidigare på Justitiedepartementet (avdelningen för grundlagsrätt) och svenska domstolar.

 

Lukas Rottleb, Solution Engineering Lead, OneTrust

Lukas Rottleb serves as a Solution Engineering Lead at OneTrust PreferenceChoiceTM— part of a widely used privacy, security and marketing user experience technology platform. In his role, Lukas advises companies large and small on best practices to drive engaging user experiences and build trust while demonstrating compliance across 100s of global data privacy regulations, including the GDPR.

Privacy, Trust & Personalization in a “Cookieless” World

Join this session to learn how to pivot your strategy to focus on capturing first-party data and expanding your marketing-consented database, along with making privacy and trust your competitive advantage.

Key Takeaways

Latest trends and developments in the marketing and privacy landscape
Why businesses still need to follow consent requirements as third-party cookies are deprecated
Building a powerful strategy that focuses on first-party data capture and activation
Turning touchpoints into trust points and honoring consumer choices throughout the consumer journey

 

Jaap-Henk Hoepman, Associate Professor Computer Science, University of Nijmegen and University of Groningen, The Netherlands.

Jaap-Henk Hoepman är docent vid Digital Security-gruppen vid Radboud University, Nijmegen, Nederländerna, och arbetar för iHub, det tvärvetenskapliga forskningsnavet om säkerhet, integritet och datastyrning. Han är också docent i IT-rättssektionen på avdelningen Transboundary Legal Studies vid Juridiska fakulteten vid universitetet i Groningen.

 

Cedric Lauradoux, Filling the gap between the GDPR and reality.

Cedric Lauradoux is permanent researcher at INRIA Grenoble Rhônes-Alpes working in Privatics team. He is also involved in several committees on ethics and scientific integrity. He is interested by privacy, data protection, ethics, privacy enhancing cryptography and the application of the GDPR to name a few. He has created a MOOC on privacy (in French) that has been followed by more than 40000 persons. He recently focus his research on the design of tools to accelerate and simplify the work of data privacy.

 

Observera att vissa av presentationerna kommer att vara på engelska.

 

Stort tack till edpLaw som sponsrar oss med inspelningslokal under kvällen.

 

31 January, 2022 13:00 - 16:00

Webbinarium med våra systerorganisationer!

Varmt välkommen på webbinarium med våra systerorganisationer i Danmark och Norge.

 

 

Datum och tid: Måndag den 31 januari kl. 13:00-16:00

Sänds från: Lundgrens, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Danmark.

Digital uppkopplingslänk kommer skickas ut till deltagare.

BOKA DIN PLATS HÄR

Är du medlem i Forum för Dataskydd välj “medlem” i biljettalternativen.

Senast registrering: Onsdagen den 26 januari 2022 kl 23:55

Hur förhåller sig några av världens största företag till dataöverföring till tredjeländer? Och hur ser framtiden ut för området? Det är några av frågorna som den danska DPO-föreningen kommer att ta upp när vi bjuder in till en gemensam nordisk konferens i Köpenhamn den 31 januari 2022 i samarbete med våra systerorganisationer, Integritetsombudsmännen från Norge och Danmarks DPO-Förening.

Vid webinariet deltar talare från norska Datatilsynet, Integritetsskyddsmyndigheten, Google, Amazon och Microsoft, som kommer att introducera oss för sina respektive molntjänster och senare diskutera hur framtiden ser ut när det kommer till dataöverföring till tredjeländer.

 

Program

13.00: Velkomst v. Kasia Torian, Formand, Danmarks DPO-Forening

13.05: Håndtering af dataoverførsel til 3. lande og tiltag som følge af Schrems-II

Indlæg fra (indtil videre):

1. Google

2. Amazon

3. Microsoft

15.15: Paneldebat om dataoverførsler og eftervirkningerne af Schrems-II.
Bekræftede paneldeltagere indtil videre:

1. Det norske Datatilsyn.

2. Google

3. Amazon

4. Microsoft

16.00: Afslutning

 

Varmt välkommen!

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart