11 december 2017 , 16:00-18:30

Nya regler om kameraövervakning – Region Mitt

Välkommen till Forum för dataskydds lokalavdelning Region Mitts första seminarium. Vi diskuterar kamerabevakningslagen, som föreslås ersätta kameraövervakningslagen i samband med att dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

Vi bjuder på enklare förtäring.

Medverkande:

  • Martin Hemberg, jurist vid Datainspektionen
  • Karl-Fredrik Björklund, partner vid Carler och vice ordförande Forum för dataskydd
  • Fredrik Svärd, generalsekreterare Forum för dataskydd

Region Mitt leds av

  • Patrik Jonasson o Fredrik Jonasson, IT-Säkerhetsbolaget
  • Benny Sundholm, Gr8IT
  • Linn Folke, SSG

 

Plats

IT-säkerhetsbolaget, Storgatan 73, Sundsvall

Datum

måndag 11 december, 16:00-18:30

Seminarieavgift

Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: Kostnadsfritt

Visa bokningsformulär

Anmäl dig


 Medlem Icke medlem

31 januari 2018 , 16:30

GDPR och personuppgiftsbegreppet

Henrik Bengtsson, advokat vid Advokatfirma Delphi i Stockholm kommer att diskutera två ämnen; (i) tolkningen av personuppgiftsbegreppet i EU-domstolen och i svensk rätt och (ii) rätten att bli bortglömd och sökmotorers skyldighet att ta bort länkar ur sökresultatet.

Henrik har varit ombud i mål som rört frågan om IP-nummer är en personuppgift och har företrätt Google Inc. i två mål som avgjorts i Svea hovrätt där hovrätten kom fram till att informationsfrihetsintresset vägde över integritetsintresset. Henrik driver nu ett mål mot Datainspektionen som bl a rör frågan om dataskyddsdirektivets territoriella tillämpningsområde och frågan om relationen mellan PUL och censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen när det gäller borttagande av en länk till en dagstidning.

Datainspektionen berättar om hur myndigheten förbereder sig för det nya regelverket.

 

Kaffe och smörgåsar serveras. Välkomna!

Plats

Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg

Datum

onsdag 31 januari, 16:30

Seminarieavgift

Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: 300 SEK (exkl moms)

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år
Student: 400 kr per år (ange vad du läser och var)