26 November, 2019 08:00 - 09:30  Stockholm

Max Schrems gästar Forum för Dataskydd

Den österrikiske internetaktivisten Maximilian ”Max” Schrems, även känd som den som sänkte Safe Harbor, kommer till Stockholm senare i höst och gästar Forum för Dataskydd.

Var: Cederquist, Hovslagargatan 3, Stockholm

När: Den 26 november klockan 08:00 – 09:30.

Under morgonen kommer vi att få lyssna till Max Schrems tankar angående tillämpning av GDPR, särskilt om överföring av personuppgifter mellan EU och USA.

Eftersom Max besök till Stockholm infinner sig bara ett par veckor innan Generaladvokaten kommer med sitt förslag till avgörande i Schrems II-målet kan vi även med stor sannolikhet förvänta oss ta del av Max åsikter om det högaktuella målet i EU-domstolen.

Vi är även glada att dagen till ära kunna presentera Kerstin Wardman och Johanna Linder från Cederquist som kommer att tala om gränsöverskridande personuppgiftsbehandling och dataskyddsmyndigheters kompetenser och ansvar.

Detta får ni inte missa!

Buy tickets

Member SEK 0
Add to Cart
Non-member SEK 400 excl. VAT
Add to Cart

2 December, 2019 15:40 - 17:00  Göteborg

Tre lagstiftningar – en lösning

Välkommen till ett seminarium om säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet och dataskyddsförordningen!

De tre regelverken ställer samtliga krav på ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Men vad innebär det egentligen, och framför allt, hur gör man?

Marcus Dahlman från Atea talar om LIS (ledningssystem för informationssäkerhet/ISO27001) och vad ett sådant arbete kräver av verksamheten.

ISO27701 är en ny standard i samma serie, med fokus på personuppgifter och privacy. Är den svaret på den stora frågan “GDPR?!”?

Evelina Larsson från Atea reder ut sambandet mellan dessa två standarder, med avsikten att undersöka hur de kompletterar varandra.

När: 2 december 2019 klockan 15:40-17:00

Var: Mölndals stadshus, Göteborgsvägen 11-17

Buy tickets

Member SEK 0
Add to Cart
Non-member SEK 300 excl. VAT
Add to Cart

3 December, 2019 17:00 - 19:00  Malmö

Sanktionsavgifter och praxis

Välkommen på nästa seminarium i Malmö på temat Sanktionsavgifter och praxis!

Matilda Hansen och Yasmine Kaf från FCG går igenom vilka sanktionsavgifter som hittills utdömts runt om i EU, vilka artiklar i GDPR som har föranlett flest sanktionsavgifter och om de sanktionsavgifter som utdelats kan anses vara proportionerliga eller inte. Efter detta presenteras och diskuteras aktuella granskningar från Datainspektionen.

Seminariet avslutas med en kortare reflektion över aktuella rättsfall.

När: Den 3 december klockan 17.00 – 19.00 (mingel 17.00 – 17.30)

Var: FCG:s lokaler på Skomakaregatan 7 i Malmö (precis vid Lilla Torg)”

Buy tickets

Member SEK 0
Add to Cart
Non-member SEK 300 excl. VAT
Add to Cart

10 December, 2019 17:00 - 19:00  Stockholm

Glöggmingel i Stockholm

Välkommen till Forum för Dataskydds årliga glöggmingel i Stockholm! 

– Hur kontrollerar man säkerheten hos sina molnleverantörer inom EU? 

För att våga lägga upp viktiga tjänster och produkter i molnet så måste vi kunna lita på våra molnleverantörer. Idag domineras både infrastruktur och teknik av ett fåtal stora aktörer (sk Hyperscalers). Föredraget ger en kort genomgång hur och varför EU valt att reglera marknaden genom lagar och certifieringsramverk för både privat som offentlig sektor.

Vi kommer under minglet att få ta del Anders Jonsons, cyber security expert, tankar om bland annat:

  • EU reglerar Internet och molnleverantörer – Varför?
  • Varför bildades “The Hague forum for cloud contracting” Sept 2019?
  • Vad innebär ett gemensamt lagstadgat EU-certifieringsramverk för er?

Anders är internationell cyber security expert samt svensk representant och drafting member i CSP Cert. CSP Cert bildades 2017 av EU-kommissionens arbetsgrupp för Cyber Security Act med uppgift att arbeta fram förslag till certifieringsramverk för molnleverantörer inom EU.

– Dataskyddsåret som gått

Vi närmar oss slutet av det första hela året med dataskydd. Domslut, tillsynsärenden och teknikutveckling kommer i rasande takt och dataskyddsombudens roll tar sin form. Samtidigt är det inga stora överraskningar. Det här är ett jultal som lägger fokus på den mest väntade rättsutvecklingen i år, och som kopplar samman det juridiska med det tekniska arbete som redan pågått under lång tid.

Vi kommer under minglet att få ta del Amelia Andersdotters, teknisk konsult inom standardisering, tankar om bland annat:

  • Integritet eller identitet? Ordvalens makt över dataskyddsförståelse
  • FashionID och Planet49 – i gränslandet mellan revolution och sunt förnuft?
  • Begränsningar och möjligheter. Hur gör vi det här?

Amelia jobbar sedan flera år tillbaka med teknisk standardisering ur ett människo- och konsumenträttsperspektiv, och undersöker hur tekniska designval påverkar möjligheten för individer att bruka sina rättigheter. Hon är tidigare ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet, där hon mellan 2011 och 2014 bland annat arbetade med e-legitimation och dataskydd. Hon triangulerar mellan det abstrakta (matematik), det konkreta (affärsjuridik) och det principiella (policy).

– Det gränslösa internet utmanas 

I ett beslut från 2014 slog EU-domstolen fast att EU-medborgare hade rätten att få sökträffar med information om sig på Googles sökmotor borttagen under vissa förutsättningar, beslutet kom att bli känt som rätten att bli glömd. Därefter kom frågan om räckvidden för sådana begäranden att prövas i flera fall, bland annat i Sverige. Nyligen prövades frågan av EU-domstolen efter att franska dataskyddsmyndigheten CNIL menade att den rätten bör gälla globalt och gav Google böter på 100 000 euro. Men Google överklagade straffet och CNIL vände sig till EU-domstolen för att få vägledning som slog fast att rätten endast gäller inom EU. Frågan prövas dock långt ifrån endast av EU-domstolen. Domstolsprövningar om blockeringar av internetinnehåll pågår över hela världen.

Vi kommer under minglet att få ta del Ängla Eklunds, jurist Mannheimer Swartling Advokatbyrå, tankar om bland annat:

  • Aktuella blockeringsmål och rättsutveckling
  • Rättsliga frågor avseende innehållsblockeringar och dess räckvidd

Ängla jobbar som jurist på Manneheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm framförallt med dataskyddsfrågor. Utöver detta driver hon den ideella organisationen Institutet för Juridik och Internet och är aktiv i Stockholmsgruppen i Forum för Dataskydd.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Tid: 10 december, klockan 17-19.

Buy tickets

Member SEK 0
Add to Cart
Non-member SEK 300 excl. VAT
Add to Cart

12 December, 2019 17:00 - 19:00  Göteborg

Glöggmingel i Göteborg

Så här mot slutet av året bjuder vi in till ett glöggmingel i Göteborg! 

I år kan vi stolt presentera Kvadrat som värd för årets glöggmingel.

Är du medlem? Eller kanske nyfiken på att bli? Kom och nätverka, diskutera eller bara drick lite glögg och ät pepparkakor med dataskyddsexperter från regionen.

När: 12 december 2019 klockan 17:00-19:00

Var: Kvadrat, Kyrkogatan 13, Göteborg

Buy tickets

Member SEK 0
Add to Cart
Non-member SEK 300 excl. VAT
Add to Cart

17 December, 2019 13:00 - 16:00  Göteborg

Workshop: Risk- och konsekvensbedömning

Välkommen till en tre-timmars workshop om risk- och konsekvensbedömning i Göteborg!

Vi bjuder nu in till en mindre workshop om “best practice” riskhantering. Under workshopen kommer vi att genomföra vissa praktiska övningar. Ni som deltar får därför ta med ett eget case. Vi kommer att utifrån era case identifiera, bedöma och hantera de dataskydds- och informationssäkerhetsrisker som kan uppstå. Målet är att ni ska få en ökad förståelse för hur man kan använda riskmetodik i dataskyddsarbetet.

När: Tisdag 17 december, tid 13-16.

Var: Security Solution, Flöjelbergsgatan 20C, Mölndal

Efter workshopen kommer vi att bjuda på mindre tilltugg.

Begränsat antal platser så se till att boka i tid.

Varmt välkomna!

Buy tickets

Member SEK 0
Add to Cart
Non-member SEK 300 excl. VAT
Add to Cart

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart