Presentationen som användes vid webbinariet finns som pdf att ta del av här.

Nedan finns videoinspelningar av uppföljningswebbinairet om Schrems II-domen som Forum för Dataskydd arrangerade den 8 december 2020.

Lotta Kavtaradze sammanfattar de väsentligaste punkterna i EDPB:s rekommendationer. Se Lottas presentation här.

Maria Holmström Mellberg tar upp några praktiska aspekter på det interna arbetet i "Schrems-projekten". Se Marias presentation här.

Alan Dahi berättar om NOYB:s synpunkter på rekommendationerna, vad NOYB har på gång framöver och vad som har hänt med de 101 klagomålen (engelska). Se Alans presentation här.

Daniel Westman pratar om framtiden för överföringar till tredjeland. Se Daniels presentation här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart