Sanktionsavgift utfärdad mot Statens servicecenter

Författare:

|

Datum:

|

Nyhet från Datainspektionen

Efter att ha dröjt med att underrätta både Datainspektionen och berörda myndigheter om en personuppgiftsincident, så drabbas nu Statens servicecenter av en sanktionsavgift på 200.000:-

Incidenten innebar att obehöriga kunde komma åt personuppgifter som rörde deras egen personal, samt personuppgifter från myndigheter som anlitat servicecentret för sin lönehantering.

Statens servicecenter föreläggs att ta fram rutiner för dokumentation av personuppgiftsincidenter och se till att rutinerna efterlevs. Datainspektionen utfärdar även en sanktionsavgift på sammanlagt 200 000 kronor.

För att undvika liknande incidenter och minimera riskerna är det viktigt att omgående informera de personuppgiftsansvariga så att en anmälan till berörda instanser kan göras.

Läs artikeln i sin helhet här