Sanktionsavgift utfärdad mot Statens servicecenter

Nyhet från Datainspektionen

Efter att ha dröjt med att underrätta både Datainspektionen och berörda myndigheter om en personuppgiftsincident, så drabbas nu Statens servicecenter av en sanktionsavgift på 200.000:-

Incidenten innebar att obehöriga kunde komma åt personuppgifter som rörde deras egen personal, samt personuppgifter från myndigheter som anlitat servicecentret för sin lönehantering.

Statens servicecenter föreläggs att ta fram rutiner för dokumentation av personuppgiftsincidenter och se till att rutinerna efterlevs. Datainspektionen utfärdar även en sanktionsavgift på sammanlagt 200 000 kronor.

För att undvika liknande incidenter och minimera riskerna är det viktigt att omgående informera de personuppgiftsansvariga så att en anmälan till berörda instanser kan göras.

Läs artikeln i sin helhet här

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart