Sanktioner mot British Airways

Flygbolaget British Airways drabbades för drygt ett år sedan av en betydande cyberattack. Attacken ledde till att känslig information om 380 000 resenärer (innefattandes kreditkortsuppgifter) gjordes tillgänglig för hackare.

Enligt ICO har flygbolagets säkerhetsrutiner varit undermåliga under en längre period. Uppgifter om adress, betalningsinformation och namn uppges inte ha skyddats på erforderligt sätt, vilket strider mot dataskyddsförordningen.

Till följd av de bristande säkerhetsrutinerna tillkännagav ICO att man har för avsikt att fatta beslut om att flygbolaget ska böta 183 miljoner pund, motsvarande 2,2 miljarder svenska kronor och 1,5 % av den totala årsomsättningen för flygbolaget. Det blir därmed den högsta bot som utdömts för brott mot dataskyddsförordningen hittills.

Mer information: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart