Sanktioner mot British Airways

Författare:

|

Datum:

|

Flygbolaget British Airways drabbades för drygt ett år sedan av en betydande cyberattack. Attacken ledde till att känslig information om 380 000 resenärer (innefattandes kreditkortsuppgifter) gjordes tillgänglig för hackare.

Enligt ICO har flygbolagets säkerhetsrutiner varit undermåliga under en längre period. Uppgifter om adress, betalningsinformation och namn uppges inte ha skyddats på erforderligt sätt, vilket strider mot dataskyddsförordningen.

Till följd av de bristande säkerhetsrutinerna tillkännagav ICO att man har för avsikt att fatta beslut om att flygbolaget ska böta 183 miljoner pund, motsvarande 2,2 miljarder svenska kronor och 1,5 % av den totala årsomsättningen för flygbolaget. Det blir därmed den högsta bot som utdömts för brott mot dataskyddsförordningen hittills.

Mer information: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/