Sanktioner i Frankrike och Spanien

Spanska La Liga ska ha avlyssnat fotbollsfans mobiltelefoner för att undersöka om pubar visat matcher utan tillstånd. Organisationen ska ha fått tillgång till telefonernas ljudupptagningar via ligans officiella app, som laddats ner omkring tio miljoner gånger. Tillsynsmyndigheten AEPD bedömer inte att La Liga informerat om insamlingen tillräckligt tydligt och fattar därmed beslut om sanktionsavgift om 250 000 euro. 

I Frankrike ska ett fastighetsföretag utge 400 000 euro för att ha gjort information om enskildas identiteter och ekonomiska förhållanden tillgänglig via en hemsida. Företaget ska ha känt till sårbarheten sedan mars 2018, men inte infört krav på autentisering eller vidtagit andra åtgärder.

Företrädare för tillsynsmyndigheter i bl a Frankrike, Tyskland, Sverige, Finland och Irland diskuterar harmonisering och sanktioner vid Nordic Privacy Arena (Stockholm 23-24 september).

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart