Sanktioner i Frankrike och Spanien

Författare:

|

Datum:

|

Spanska La Liga ska ha avlyssnat fotbollsfans mobiltelefoner för att undersöka om pubar visat matcher utan tillstånd. Organisationen ska ha fått tillgång till telefonernas ljudupptagningar via ligans officiella app, som laddats ner omkring tio miljoner gånger. Tillsynsmyndigheten AEPD bedömer inte att La Liga informerat om insamlingen tillräckligt tydligt och fattar därmed beslut om sanktionsavgift om 250 000 euro. 

I Frankrike ska ett fastighetsföretag utge 400 000 euro för att ha gjort information om enskildas identiteter och ekonomiska förhållanden tillgänglig via en hemsida. Företaget ska ha känt till sårbarheten sedan mars 2018, men inte infört krav på autentisering eller vidtagit andra åtgärder.

Företrädare för tillsynsmyndigheter i bl a Frankrike, Tyskland, Sverige, Finland och Irland diskuterar harmonisering och sanktioner vid Nordic Privacy Arena (Stockholm 23-24 september).