Samtycker du till cookies?

Ett samtycke till cookielagring kan inte lämnas genom en på förhand ikryssad ruta som användaren måste avmarkera för att vägra samtycke. Detta slår EU-domstolen i ett nytt avgörande.

Domstolen finner att en ”viljeyttring” av den registrerade måste ske genom ett aktivt handlande och inte ett passivt. I domen preciserar även domstolen att då det även krävs ett aktivt handlande för att kravet på att den registrerade ”otvetydigt” har lämnat sitt samtycke ska vara uppfyllt.  

Läs domen här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart