Samtycke och registerutdrag i fokus för nya granskningar

Författare:

|

Datum:

|


Datainspektionen genomför under året ett antal granskningar för att undersöka om företag använder sig av samtycke som laglig grund för behandling av personuppgifter på rätt sätt. Först ut är Bonnier Magazines & Brands AB. Myndigheten har också inlett ett tillsynsärende rörande Spotifys utlämning av registerutdrag.