Så mycket tjänar dataskyddsexperter i Sverige

HR Commitment och Forum för dataskydd har under våren tagit fram lönestatistik för dataskyddsbranschen. Vi har bl a frågat vad svenska dataskyddsexperter tjänar, hur nöjda de är med sina löner och vad som skulle kunna få dem att byta jobb.

Enligt rapporten tjänar manliga dataskyddsexperter i genomsnitt 55 082 kronor i månaden, kvinnliga 51 380 kronor.

De som arbetat med dataskyddsrelaterade frågor i mindre än ett år tjänar i genomsnitt 47 848 kronor i månaden. Efter ca 5-7 år i yrket uppgår lönen till omkring 60 000 kronor i månaden – där den sedan tycks stagnera.

På frågan om hur nöjda svarandena är med sina löner anger såväl män som kvinnor i genomsnitt 3,13 på en femgradig skala. Nöjdast är 51-55-åringarna, som i genomsnitt tjänar 59 019 kronor i månaden. Personer i chefsposition tjänar i snitt närmare 70 000 kronor i månaden – och är också nöjdare med lönen än övriga.

Medlemmar i Forum för dataskydd tjänar omkring 6 500 kronor mer i månaden jämfört med övriga, och är också mer nöjda med sina löner än övriga.

Av undersökningen framgår också att:

Hälften av svarandena har blivit kontaktade av rekryterare under det senaste halvåret.

Var tredje svarande avser att söka nytt jobb inom två år. De som planerar att byta jobb uppger i högre grad än andra att de är missnöjda med lönen, att det saknas befordringsmöjligheter och att arbetsbördan är hög.

De som arbetar med dataskyddsfrågor på heltid tjänar mer än övriga.

På 38 % av arbetsplatserna avser man att öka antalet dataskyddsspecialister det kommande året. Ökningen väntas bli större i privat sektor än i statlig och kommunal. Endast en procent av svarandena uppger att man planerar att minska antalet.

Sammanlagt medverkade 172 personer i undersökningen. Av dessa är 59 % kvinnor och 41 % män. Hälften har juristexamen, 20 % har någon form av teknisk utbildning. 42 % arbetar som DPO:er, endast ca två procent som externa sådana. 43 % rapporterar till ledningsgruppen, 36 % till personer utanför ledningsgruppen och övriga till styrelse eller VD.

Ladda ner rapporten här. 

Fredrik Svärd
Generalsekreterare Forum för dataskydd
fredrik.svard@dpforum.se

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart