Riktlinjer för förhållandet mellan GDPR och PSD2

EDPB har nyligen antagit riktlinjer för förhållandet mellan GDPR och EU:s betalningsdirektiv PSD2. 

PSD2-direktivet

Det så kallade PSD2-direktivet reglerar betaltjänster inom EES. Direktivet gör det möjligt för tredjepartsaktörer, betalningsintegreringstjänster respektive leverantörer av kontoinformationstjänster att få åtkomst till kundens konto och betalinformation. Detta kan få konsekvenser för integriteten.

EDPB:s riktlinjer handlar särskilt om frågor som rör grunden för samtycke, behandling av känsliga personuppgifter samt syftebegränsning och kompatibel återanvändning. Riktlinjerna ger även vägledning om sekretessprinciper och profilering i samband med betaltjänster.

Gäller fram till 16 september

Riktlinjerna gäller offentligt samråd fram till 16 september. Under denna period kan vem som helst lämna synpunkter på riktlinjerna, detta måste dock tillhandahållas på ett EU-språk och helst på engelska. Efter den 16 september kommer alla synpunkter att ses över, och riktlinjerna kommer att revideras och antas igen.

Riktlinjer och information om hur man lämnar synpunkter finns tillgängligt på EDPB:s webbplats.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart