Rätten att bli glömd åter till EU-domstolen

För fyra år sedan beslutade EU-domstolen (C-131/12) att Google skulle avindexera information om en spansk medborgare. Företaget har sedan dess varit involverat i en rad processer rörande den så kallade “rätten att bli glömd”.

Den franska tillsynsmyndigheten CNIL menar att Google måste avindexera information globalt, inte bara i lokala versioner av sökmotorn:

“The right to be delisted is derived from the right to privacy, which is a universally recognized fundamental right laid down in international human rights law. Only delisting on all of the search engine’s extensions, regardless of the extension used or the geographic origin of the person performing the search, can effectively uphold this right”.

Google har nu överklagat ett av CNIL:s beslut till EU-domstolen.

Albine Vincent vid CNIL medverkar som panelist vid årets Nordic Privacy Arena (Stockholm, 12-13 november).

Läs också:

Google förlorar mål om rätten att bli glömd

Finland: Morddömd har rätt att bli glömd

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart