Webbinarium om rättslig grund med Forum för Dataskydd och Region Norr

(exkl. moms)

Onsdagen den 20 april anordnade Forum för Dataskydd och Region Norr ett webbinarium om rättslig grund. Maria Leijon, Dataskyddsombud Länsstyrelserna och ordförande Forum för Dataskydd Region Norr. Under morgonens webbinarium diskuterades bland annat hur dataskyddsförordningen ställer krav på att behandling av personuppgifter ska ha så kallad rättslig grund. Dessa grunder finns uppräknade i artikel 6…

Onsdagen den 20 april anordnade Forum för Dataskydd och Region Norr ett webbinarium om rättslig grund. Maria Leijon, Dataskyddsombud Länsstyrelserna och ordförande Forum för Dataskydd Region Norr.

Under morgonens webbinarium diskuterades bland annat hur dataskyddsförordningen ställer krav på att behandling av personuppgifter ska ha så kallad rättslig grund. Dessa grunder finns uppräknade i artikel 6 och länsstyrelserna har gjort en genomlysning på beställning av sina ledningar av de rättsliga grunderna och då främst allmänt intresse och myndighetsutövning. Bakgrunden till utredningen är pågående diskussioner inom bland annat statsförvaltningen i vilken utsträckning det krävs att en enskild personuppgiftsbehandling eller informationsmängd har direkt stöd i lag för att rättslig grund ska föreligga.