Webbinar om offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och GDPR

(exkl. moms)

Torsdagen den 3 mars anordnade Forum För Dataskydd Region Norr ett webbinar tillsammans med Eric Lindström, kommunjurist och dataskyddsombud i Umeå kommun. Under morgonen behandlades ämnen såsom samspelet mellan GDPR och det regelverk i form av bl.a. arkivlagen och offentlighets-och sekretesslagen som myndigheter och offentligt ägda bolag har att följa.Tillsammans gick vi också igenom hur…

Torsdagen den 3 mars anordnade Forum För Dataskydd Region Norr ett webbinar tillsammans med Eric Lindström, kommunjurist och dataskyddsombud i Umeå kommun. Under morgonen behandlades ämnen såsom samspelet mellan GDPR och det regelverk i form av bl.a. arkivlagen och offentlighets-och sekretesslagen som myndigheter och offentligt ägda bolag har att följa.Tillsammans gick vi också igenom hur dessa lagar förhåller sig och interagerar med GDPR.