Vårdgruppen – Europeiska hälsodataområdet, EHDS – senaste nytt och färdplan framåt

kr300 kr

(exkl. moms)

Vårdgruppen bjuder in till ett webbinarium med Michel Silvestri, enhetschef på E-hälsomyndighetens avdelning för Analys och utredning onsdagen den 22 maj kl. 17:00 – 18:30.

EU-kommissionen presenterade i maj 2022 förslaget till förordning för European Health Data Space (EHDS).

Michel Silvestri, enhetschef på E-hälsomyndighetens avdelning för Analys och utredning, har medverkat i ett flertal EHDS-förberedande EU-projekt sedan han började på myndigheten 2019. Michel har också under det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 ingått i Sveriges förhandlingsteam rörande EHDS-förordningen och har även därefter varit regeringskansliet behjälplig under fortsatta förhandlingar.

Under det senaste året har Michel lett ett omfattande regeringsuppdrag att ta fram förslag till färdplan för nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården, delvis utifrån de krav som förväntas av den kommande EHDS-förordningen.

Vid detta möte med Forum för Dataskydd presenterar och diskuterar Michel ovanstående arbete.

Praktisk information: 

    • Datum och tid: onsdagen den 22 maj kl. 17:00 – 18:30 digitalt
Medlemstyp

Icke-medlem Digital, Medlem Digital