Var står vi i överföringar till USA?

(exkl. moms)

Tisdag den 13 september bjöd Region Syd in till en fysisk nätverksträff i Malmö där Advokatfirman Vinge höll en föreläsning om utmaningarna med tredjelandsöverföringar efter Schrems II-avgörandet och rekommendationerna från EDPB om ytterligare skyddsåtgärder.

Tisdag den 13 september bjöd Region Syd in till en fysisk nätverksträff i Malmö där Advokatfirman Vinge höll en föreläsning om utmaningarna med tredjelandsöverföringar efter Schrems II-avgörandet och rekommendationerna från EDPB om ytterligare skyddsåtgärder.