Vad är rätt skydd för din information?

(exkl. moms)

Den 2 maj bjöd vår organisationmedlem Knowit in till ett frukostseminarium där Magnus Sjölund, Senior Informationssäkerhetsspecialist, och Désirée Veschetti, Senior Förvaltningsjurist, samtalade kring frågor om hur organisationer kan jobba för att uppnå rätt skyddsnivå av information, genom att skapa struktur, rutiner och förutsägbarhet för sin informationshantering. De beskrev också de rättsliga kraven, och diskuterade om…

Den 2 maj bjöd vår organisationmedlem Knowit in till ett frukostseminarium där Magnus Sjölund, Senior Informationssäkerhetsspecialist, och Désirée Veschetti, Senior Förvaltningsjurist, samtalade kring frågor om hur organisationer kan jobba för att uppnå rätt skyddsnivå av information, genom att skapa struktur, rutiner och förutsägbarhet för sin informationshantering. De beskrev också de rättsliga kraven, och diskuterade om hur man kan arbeta med dessa frågor rent praktiskt, även angående specifika åtgärder som kan antas för att skydda information.

Vi vill också tacka Knowit som ställde sina lokaler till förfogande och sponsrade med god frukost!