Sommarmingel på Hellström Advokatbyrå

(exkl. moms)

Måndagen den 20 juni bjöd vi in till ett sommarmingel på Hellströms Advokatbyrå. Under kvällen fick vi lyssna på våra gästföreläsare Martin Brinnen, senior specialist på advokatfirman Kahn Pedersen, Anna Fernqvist Svensson, partner på Hellström Advokatbyrå och Adina Schildt Gillion, jurist vid Cirio Advokatbyrå samt Institutet för Juridik och Internet. Martin Brinnen är senior specialist på advokatfirman…

Måndagen den 20 juni bjöd vi in till ett sommarmingel på Hellströms Advokatbyrå. Under kvällen fick vi lyssna på våra gästföreläsare Martin Brinnen, senior specialist på advokatfirman Kahn Pedersen, Anna Fernqvist Svensson, partner på Hellström Advokatbyrå och Adina Schildt Gillion, jurist vid Cirio Advokatbyrå samt Institutet för Juridik och Internet.

Martin Brinnen är senior specialist på advokatfirman Kahn Pedersen och berättade om databaser med utgivningsbevis som enligt yttrandefrihetsgrundlagen inte omfattas av integritetsskyddet i GDPR. Regeringen har för andra gången föreslagit begränsningar i grundlagsskyddet avseende databaser med brottsuppgifter som tillhandahålls på ett visst sätt. Martin redogjorde för förslaget, dess konsekvenser och hur man bör resonera kring uppgifter som hämtas från sådana databaser.

Anna Fernqvist Svensson är partner på Hellström Advokatbyrå och är specialiserad inom frågor som rör GDPR och leder advokatbyråns dataskyddsgrupp. Anna berättade under kvällen om en casestudie som är kopplad till frågan om utgivningsbevis men även frågan som inspektionen IMY har inlett rörande företag med utgivningsbevis.

Adina Schildt Gillion är jurist vid Cirio Advokatbyrå samt Institutet för Juridik och Internet (IJI) där hon arbetar med frågor som rör yttrandefriheten och personlig integritet med särskilt fokus på dataskydd. Inom IJI arbetar Adina med att utbilda och uttala sig kring frågor som rör hat, hot och kränkningar på internet. Adina har även författat en rapport, Juridiken bakom sharenting – Barns rättigheter när vårdnadshavare publicerar bilder eller annan information om sitt barn på internet, inom ramen för ett samarbete mellan IJI och Statens Medieråd. Nu växer den generation upp vars barndom finns dokumenterad steg för steg på internet. Har vi i Sverige idag ett tillräckligt skydd för barns personliga integritet? Hur stor är kunskapen bland föräldrar avseende vad man får och inte får göra när det kommer till att publicera information om sina barn? Under kvällen berättade hon om det högaktuella ämnet sharenting.