Överföringar av personuppgifter i praktiken – hur gör man?

(exkl. moms)

Onsdag den 23 november anordnade Forum för Dataskydd och Region Göteborg en träff där det diskuterades ”do’s” and ”dont’s” i kölvattnet av Schrems II. Vad juridiken säger vet vi redan, men hur ska vi hantera detta i praktiken? Hur inventeras överföringar? När och hur gör man göra en TIA? Hur hanteras länder där vi inte…

Onsdag den 23 november anordnade Forum för Dataskydd och Region Göteborg en träff där det diskuterades ”do’s” and ”dont’s” i kölvattnet av Schrems II. Vad juridiken säger vet vi redan, men hur ska vi hantera detta i praktiken? Hur inventeras överföringar? När och hur gör man göra en TIA? Hur hanteras länder där vi inte vet vad som gäller?

Diskussionen leddes av Johan Engdahl och Agnes Hammarstrand på Advokatfirman Delphi.