Hur och vem påverkar nyheterna i NIS2?

(exkl. moms)

Den 20 april hölls en fysisk nätverksträff hos Hellström Advokatbyrå. Vi inledde kvällen med Andrea Bondesson, biträdande jurist med dataskyddsinriktning på Hellström Advokatbyrå KB, som redogjorde för viktiga avgöranden från IMY och svenska domstolar när det kommer till GDPR och informationssäkerhet. Därefter berättade Conny Larsson och Anders Jonson om vad nyheterna i NIS2 innebär och…

Den 20 april hölls en fysisk nätverksträff hos Hellström Advokatbyrå.

Vi inledde kvällen med Andrea Bondesson, biträdande jurist med dataskyddsinriktning på Hellström Advokatbyrå KB, som redogjorde för viktiga avgöranden från IMY och svenska domstolar när det kommer till GDPR och informationssäkerhet.

Därefter berättade Conny Larsson och Anders Jonson om vad nyheterna i NIS2 innebär och hur de kommer att påverka våra viktiga aktörer i samhället.

Några punkter som diskuterades:

Vilka nya verksamheter omfattas av NIS2?

  • Vilka har ansvaret i verksamheten?
  • Vad innebär kontroll av leveranskedjan?
  • Vilken nivå kan vara tillräcklig på motståndskraft och cybersäkerhet?
  • Kraven på rapportering

Vi vill också tacka Hellström Advokatbyrå som ställde sina lokaler till förfogande och sponsrade med god mat och dryck!