DP Academy

(exkl. moms)

Dataskyddsarbetet i praktiken: En gedigen utbildning inom dataskydd som ger dig både vass kunskap och ett brett nätverk!

Dataskyddsarbetet i praktiken våren 2023

Nu öppnar anmälan till vårens DP Academy-dagar!

Vår succékurs DP Academy är tillbaka till våren. Hittills har närmre 270 deltagare, som antingen är/ska bli dataskyddsombud eller arbetar med dataskyddsfrågor och vill utveckla sina kunskaper, tagit kursen. Utbildningen drivs i ett nära samarbete med Privacy Works Nordic AB.

DP Academy är inne på sin trettonde omgång

Vi vänder oss både till dataskyddsombud, dataskyddsexperter, dataskyddssamordnare och personer med liknande roller. Det är dataskyddsarbetet och dataskyddsprogrammet som står i fokus, med praktiska övningar och metodstöd, men vi kommer också att uppmärksamma dataskyddsombudets specifika ställning. Vi kommer att beröra både offentlig och privat sektor genom hela kursen.

Vårens fyra kursdagar genomförs i Stockholm

Kursen genomförs i Stockholm men det finns även möjlighet att delta på distans. Efter kursavslut finns det möjlighet att ta ett skriftligt test och därefter bli diplomerad dataskyddsspecialist.

Kursdagarna är följande dagar: 18–19 april samt 10–11 maj 2023.

Läs mer om utbildningen och kursinnehåll »
Bli medlem i Forum för Dataskydd »

Varmt välkommen!

DP Academy är ett samarbete mellan:
Privacy Works Nordic AB och Forum för Dataskydd