Välkommen till Dataskyddsombudsdagen 13 mars

(exkl. moms)

Under Dataskyddsombudsdagen kommer du att få lyssna till flera praktikfall från olika typer av verksamheter, som delar med sig av framgångsfaktorer och fallgropar. Det blir även omvärldsbevakning med fokus på senaste nytt vad det gäller domar, tillsynsärenden och praxis, både nationellt och internationellt.

Varmt välkomna till Dataskyddsombudsdagen onsdagen den 13 mars med IFI, Institutet för informationsteknologi.
En av de stora utmaningarna för Dataskyddsombud runt om i landet är balansen mellan att vara granskande och rådgivande i det dagliga arbetet. Det kan vara utmanade att granska det jobb som kollegor har gjort, särskilt när förståelsen för Dataskyddsombudets roll ofta är låg. Är du alltför involverad i det operativa och löpande dataskyddsarbetet kommer du dessutom att behöva granska ditt eget arbete. Under konferensen Dataskyddsombudsdagen den 13 mars kommer vi att titta närmare på denna utmaning och hur du kan hitta balansen i ditt arbete genom att få till bra processer för dataskyddsarbetet.

Ur programmet:

  • Framgångsrika arbetssätt att nå ut i organisationen och få med dig chefen
  • Dataskyddsombudets vänner – hur skapar du framgång med stöd av andra roller och
   funktioner?
  • Dataskyddsombudets arbete efter en tillsyn
  • Verksamhetsnära dataskyddsarbete – från stuprör till hängränna
  • Strategiskt dataskyddsarbete med fokus på risk- och konsekvensbedömningar
  • Nya domar lokalt och från EU – omvärldsbevakning och viktiga avgöranden att ha koll på

Praktisk information:

  • Datum och tid: den 13 mars kl.9:00-16:30
  • Plats: Finlandshuset Konferens i Stockholm
  • Ordinarie pris: 7450 kr.
  • Medlemspris Forum för Dataskydd: 5 960 kr.
  • Om du är medlem, vänligen logga in för att se rabattkoden på denna sida.

Läs mer och boka din plats här.

Antalet platser är begränsade, vänligen boka din biljett snarast.