Dataskydds-AW med Forum för dataskydd i Göteborg

(exkl. moms)

Tisdagen den 22 mars anordnade Forum För Dataskydd och Region Göteborg en fysisk nätverksträff där Hans Kalldal och Alexander Alaraj gick igenom : ”Vad har vi lärt oss efter tre år med GDPR i den privata sektorn?. Hans arbetar som konsult inom dataskydd och informationshantering och Alexander arbetar som dataskyddsombud (DPO) på IKEA.

Tisdagen den 22 mars anordnade Forum För Dataskydd och Region Göteborg en fysisk nätverksträff där Hans Kalldal och Alexander Alaraj gick igenom : ”Vad har vi lärt oss efter tre år med GDPR i den privata sektorn?. Hans arbetar som konsult inom dataskydd och informationshantering och Alexander arbetar som dataskyddsombud (DPO) på IKEA.