Privacy Shield får godkänt efter första utvärderingen

Författare:

|

Datum:

|

I oktober 2015 ogiltigförklarade EU-domstolen det beslut som gjorde det möjligt att överföra data från EU:s medlemsstater till USA med stöd av Safe Harbor-principerna trots att USA inte uppfyller dataskyddsdirektivets krav på adekvat skyddsnivå.

I augusti 2016, efter månader av intensiva förhandlingar, ersattes Safe Harbor av EU-US Privacy. Omkring 2400 företag har nu anslutit sig till överenskommelsen, som initialt dömdes ut av bl a ACLU, EU-parlamentarikern Jan Philipp Albrecht och juristen och aktivisten Max Schrems, som drev Safe Harbor-målet i EU-domstolen. Artikel 29-gruppen bedömde för sin del att Privacy Shield öppnar för återanvändning av data och att överenskommelsen var dåligt anpassad för den kommande dataskyddsförordningen.

EU-kommissionen bedömer dock i den första årliga utvärderingen av Privacy Shield att överenskommelsen fungerar. Kommissionären Vera Jourová, som tidigare i år hotade att riva upp överenskommelsen med anledning av president Trumps executive order om cybersecurity, konstaterar dock att tillsynsarbetet kan förbättras:

– Our first review shows that the Privacy Shield works well, but there is some room for improving its implementation. The Privacy Shield is not a document lying in a drawer. It’s a living arrangement that both the EU and U.S. must actively monitor to ensure we keep guard over our high data protection standards.

I den första årliga rapporten skriver EU-kommissionen att kravet på adekvat skyddsnivå är uppfyllt. Kommissionen vill dock att amerikanska myndigheter utövar mer proaktiv tillsyn, att samarbetet mellan amerikanska myndigheter och tillsynsmyndigheterna i Europa stärks och att en permanent ombudsman tillsätts.