Privacy Shield får godkänt efter första utvärderingen

I oktober 2015 ogiltigförklarade EU-domstolen det beslut som gjorde det möjligt att överföra data från EU:s medlemsstater till USA med stöd av Safe Harbor-principerna trots att USA inte uppfyller dataskyddsdirektivets krav på adekvat skyddsnivå.

I augusti 2016, efter månader av intensiva förhandlingar, ersattes Safe Harbor av EU-US Privacy. Omkring 2400 företag har nu anslutit sig till överenskommelsen, som initialt dömdes ut av bl a ACLU, EU-parlamentarikern Jan Philipp Albrecht och juristen och aktivisten Max Schrems, som drev Safe Harbor-målet i EU-domstolen. Artikel 29-gruppen bedömde för sin del att Privacy Shield öppnar för återanvändning av data och att överenskommelsen var dåligt anpassad för den kommande dataskyddsförordningen.

EU-kommissionen bedömer dock i den första årliga utvärderingen av Privacy Shield att överenskommelsen fungerar. Kommissionären Vera Jourová, som tidigare i år hotade att riva upp överenskommelsen med anledning av president Trumps executive order om cybersecurity, konstaterar dock att tillsynsarbetet kan förbättras:

– Our first review shows that the Privacy Shield works well, but there is some room for improving its implementation. The Privacy Shield is not a document lying in a drawer. It’s a living arrangement that both the EU and U.S. must actively monitor to ensure we keep guard over our high data protection standards.

I den första årliga rapporten skriver EU-kommissionen att kravet på adekvat skyddsnivå är uppfyllt. Kommissionen vill dock att amerikanska myndigheter utövar mer proaktiv tillsyn, att samarbetet mellan amerikanska myndigheter och tillsynsmyndigheterna i Europa stärks och att en permanent ombudsman tillsätts.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart