Pris till app för anonym inloggning

Författare:

|

Datum:

|

IRMA är en plattform för ”integritetsvänlig” autentisering på nätet. Användare av IRMA-appen kan verifiera uppgifter om sig själv utan att uppge fullständig identitet. Användaren kan exempelvis intyga att personen är ett visst antal år fyllda, utan att uppge namn eller exakt ålder. De fullständiga uppgifterna lagras som ett slags ”pass” i mobilen, inte centralt hos IRMA. Anslutna e-handelsföretag och andra organisationer kan välja vilka uppgifter som ska vara nödvändiga för inloggning.

Utvecklarna vann årets Dutch Privacy Awards, som delades ut i samband med en konferens arrangerad av Privacy First.

Organisationen bakom IRMA, The Privacy by Design Foundation, grundades av forskare vid Radboud University 2016 och verkar för att främja utvecklingen och användningen av integritetsvänlig och säker mjukvara. IRMA är i dagsläget gratis att använda för såväl användare som för de som vill låta användare verifiera sig med hjälp av verktyget. Källkoden är open source och fri att använda. Läs mer om verktyget här.