Polisens mail hamnade hos fel mottagare

Författare:

|

Datum:

|

Polisen har anmält personuppgiftsincidenter då mail som skickats till och från Polisen har innehållit personuppgifter av skyddad karaktär. Datainspektionen inleder tillsyn för att granska Polisens rutiner kring utskick samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits.
Läs mer här