Polisen får nu använda AI för bildanalys

Polisen har nu fått godkännande av Datainspektionen att använda automatiserat bildverktyg, artificiell intelligens, för att effektivisera arbetet kring analyser av exempelvis kläder, vapen och ansikten. I dagsläget utförs analys av bildmaterial manuellt av Polisen, vilket är både resurs- och tidskrävande. Nu hoppas man att med hjälp av den nya tekniken kunna korta ner handläggningstiderna samt nå bättre analysresultat.

Datainspektionen gett skriftliga råd

Den nya tekniken innebär även hårdare förhållningsregler i och med att man kommer att behandla känsliga biometriska uppgifter. Även om Datainspektionen anser att Polisen har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter på det sätt som tekniken avser har de valt att lämna skriftliga råd som måste följas innan tekniken implementeras.

Får inte samköras med befintliga register

Innan Polisen väljer att använda den nya metoden i specifika fall kommer de att göra en bedömning för att säkerställa att det är absolut nödvändigt att ta till den nya tekniken. De har även lovat att vidta ”tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att minimera risken för intrång i den personliga integriteten” samt att inte samköra den nya metoden med de redan befintliga registren.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart