Polisen får nu använda AI för bildanalys

Författare:

|

Datum:

|

Polisen har nu fått godkännande av Datainspektionen att använda automatiserat bildverktyg, artificiell intelligens, för att effektivisera arbetet kring analyser av exempelvis kläder, vapen och ansikten. I dagsläget utförs analys av bildmaterial manuellt av Polisen, vilket är både resurs- och tidskrävande. Nu hoppas man att med hjälp av den nya tekniken kunna korta ner handläggningstiderna samt nå bättre analysresultat.

Datainspektionen gett skriftliga råd

Den nya tekniken innebär även hårdare förhållningsregler i och med att man kommer att behandla känsliga biometriska uppgifter. Även om Datainspektionen anser att Polisen har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter på det sätt som tekniken avser har de valt att lämna skriftliga råd som måste följas innan tekniken implementeras.

Får inte samköras med befintliga register

Innan Polisen väljer att använda den nya metoden i specifika fall kommer de att göra en bedömning för att säkerställa att det är absolut nödvändigt att ta till den nya tekniken. De har även lovat att vidta ”tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att minimera risken för intrång i den personliga integriteten” samt att inte samköra den nya metoden med de redan befintliga registren.

Läs mer här.