ledsen tjej

Polisen ber om ursäkt efter dataintrång

Författare:

|

Datum:

|

En cyberattack mot rekryteringsplattformen Visma Recruit kan ha lett till att så många som 64 000 personer i den svenska polisens ansökningssystem har fått sina personuppgifter läckta, enligt SVT Nyheter. Polisen har sedan incidenten mejlat de som potentiellt kan ha drabbats och varnat för att personuppgifter kan ha röjts.

I april i år utsattes Visma Recruit för en cyberattack vilket resulterade i ett dataintrång. SVT rapporterar att läckan omfattar ansökningar till tjänster med lägre säkerhetsklassning. Incidenten har rapporterats till polisen och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Andrea Olivares, en av de 64 000 personer som fick ett e-postmeddelande från polisen, uttryckte i ett inslag i SVT oro för de drabbade, särskilt personer med skyddad identitet. Polisen har bett om ursäkt för händelsen, medgett att det finns en risk för den personliga integriteten och konstaterat att det inte finns mycket man kan göra för att begränsa skadorna.

En anonym källa säger till Expressen att även befintliga medarbetare på Polismyndigheten fått mejlet. Rekryteringssystemet innehöll ansökningar från såväl nya sökanden som nuvarande anställda som sökte nya tjänster inom myndigheten. Expressens anonyma källa säger att även personer med högre säkerhetsklassning har drabbats och anklagar Polismyndigheten för att tona ned allvaret i det inträffade. 

SVT rapporterar också att Dagens Samhälle i slutet av april rapporterade om en cyberattack mot Visma Recruit och jobbsajten offentligajobb.se, vilket störde tillgången till jobbsökningstjänsten i flera kommuner. Efter attacken varnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att arbetssökandes personuppgifter kan ha exponerats.

Enligt Dagens Juridik ska de som drabbats av dataintrånget inte söka ersättning från Justitiekanslern (JK). Istället bör de vända sig direkt till Polismyndigheten och fylla i blanketten ”Skadeståndsanspråk mot Polismyndigheten”, läs mer här

IMY meddelade i ett pressmeddelande den 29 maj att de hade tagit emot klagomål från berörda personer men att de ännu inte hade beslutat om de skulle inleda en utredning i ärendet.

Läs mer 

SVT Nyheter: Sökande till polisen kan ha fått personuppgifter röjda efter cyberattack, 26 Maj 2023

Dagens Juridik: Polisens personuppgiftsläcka inget för JK, 30 maj 2023

IMY: ”Klagomål och frågor som rör Visma Recruit”, 29 Maj 2023

Expressen: ”Personuppgifter om polissökande läckta”, 26 Maj 2023