Podcast: Dataskyddsförordningen och dess konsekvenser

Författare:

|

Datum:

|

Forum för dataskydds generalsekreterare Fredrik Svärd diskuterar dataskyddsförordningen med Juridisk Publikations redaktörer Kalle Engstrand och Tora Ljungberg. Lyssna här.