Paneldiskussion: En ny dataskyddsepok

Forum för dataskydd firade att dataskyddsförordningen börjar gälla med årsmöte och mingel.

Vi summerade också tiden med PuL med en paneldiskussion med Gaby Borglund, tidigare dataråd vid Datainspektionen, Göran Gräslund, tidigare generaldirektör för Datainspektionen, Anitha Bondestam, tidigare generaldirektör för Datainspektionen, Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen, utredare och föreläsare, samt Percy Bratt, advokat och ombud i Ramsbromålet.

Lyssna här:

Vid årsmötet valdes Göran Gräslund, Maria Wellmert och Simone Fischer in i Forum för dataskydds styrelse. Välkomna!

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart