Överträdelseavgift om 500 000 NOK till Rælingen kommun

Det norska Datailsynet beslutar om överträdelseavgift om 500 000 NOK till Rælingen kommun. Överträdelseavgiften delas ut efter att hälsoinformation om barn har behandlats i den digitala inlärningsplattformen Showbie. 

Inte tillräcklig inloggningssäkerhet

Målet uppdagades i samband med att Datatilsynet fick in en avvikelserapport från kommunen. Överträdelsen involverar 15 studenter som med Showbie-applikationen kommunicerat hälsorelaterad och personlig information mellan skolan och hemmet. Innan applikationen sattes i bruk gjordes det inte några riskbedömningar såsom bedömning av integritetspåverkan. Det visar sig även att applikationen saknar tillräcklig stark säkerhet vid inloggning, vilket bland annat gjort det möjligt att få tillgång till andra registrerade studenter i applikationen. 

Säkerhetsbrott

Kommunen påpekar att det inte finns något som tyder på att någon utsatts för varken materiella eller icke-materiella skador av det inträffade. Detta tar dock inte Datatilsynet hänsyn till i sin bedömning då de menar att säkerhetsbrottet i sig utgör en risk oavsett om risken manifesterat sig i en mer specifik form av skada för de drabbade.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart